Munchmuseet, MM K 721

MM K 721, Munchmuseet. Datert 19.01.1907. Brev fra Gerhard Munthe.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
SALA NORVEGESE
Commissario
Generale


    
Lysaker 19 Jan. 1907.    Kjære Munch.


    Strax Du faar dette Brev maa
Du besvare det!

    Der sendes en liden Collection til
den nye norske Sal og dette Aars Ud-
stilling i Venedig. Jeg har gjort No-
tater og Beregninger og deriblandt
Regning paa fra Dig at \faa/ 1 à 2 Billeder.
Da det er som Turistby at Venedig
er det gode Marked, har jeg det Ind-
tryk at det mindre er Fagkyndighed
end den gode Almensans man henven-
der sig til ved at sende Noget dit.
Du maa først og fremst deltage
dernæst svare mig strax med hvad
og opgive Størrelse i Meter (Bredden
understreget) – for det Væggekart jeg maa
gjøre af Salen.

    Du vil da faa fra mig eller Venedig
(eftersom Du vil sende direkte eller om Norge)
Anmeldelsesblanket og Plakater.

    
    Godt Nytaar.
    Din
Gerhard Munthe
.