Munchmuseet, MM K 751

MM K 751, Munchmuseet. Datert 25.08.1911. Brev fra Jappe Nilssen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Munch!
 Jeg kommer lige fra
min søster, som netop har havt en læn-
gere samtale med professor Stang.
Han sagde blandt andet, at man nu
holdt på at samle navne og penge ind.
til Folk vilde blive forbauset, sagde han,
når de så, hvem der havde skrevet sig
på listen. Alle de bedste navne i landet
var med, sagde han. Det skulde vise
sig eklatant, at Munchs menighed ikke
var så ubetydelig enda. Der vilde blive
en almindelig forundring over hele lin-
jen. Alle mine bekjendte og slægtninger
er Munchianere, sagde han. Og pen-
gene vilde strømme ind, derom næred
han ingen tvil.

 

      

    Han var aldeles sikker på, at
dine billeder kom i festsalen, når
de var færdige fra din hånd. Tonen
blandt byggekomiten og inden kollegiet
var allerede blit mærkbart anderledes.

    Nu gjælder det altså bare at gyve
på, gamle dreng; nu holder du jo skjæb-
nen i din hule hånd.

    Men alt avisskriveri måtte nu høre
op om dekorationerne, sålænge indsam-
lingen stod på. Der var efter hans me-
ning allerede skrevet altfor meget. Og
fortsatte det, var han bange for en
mulig reaktion, som kunde virke
formelig lammende på mulige bi-
dragsydere.

    Heri tror jeg, han har ret.

 

      

    Jeg synes, disse udtalelser var
så glædelige, at jeg ikke vilde vente
med at meddele dig dem, til vi atter
træffes.

    Ellers er der mig bekjendt intet nyt.
    
    din Jappe.

Fredag eftermiddag.