Munchmuseet, MM K 758

MM K 758, Munchmuseet. Datert 24.12.1916. Brev fra Jappe Nilssen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Maleren
    Edvard Munch
    Ekely
    Skøien st.

 

      
    
    Kjære mester, ædle ven!


    Jeg ønsker dig en gledelig jul og
et godt nyt år. Måtte du beholde
dit fromme sind op i de grånende
dage!

    
    din ven Jappe

Julaften 1916