Munchmuseet, MM K 761

MM K 761, Munchmuseet. Datert 22.07.1921. Brev fra Jappe Nilssen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Hr. Edv. Munch
    Ekely
    Skøien st.
    ved      Kristiania    Med mig går det upp
and down – den ene
dag høit tilhest, den
anden langt nede.

    
    Mange hilsener
    din
Jappe

 

      
    
Fredriksværn, 22 juli
    Hvart fan har ni tagit vågen, högt
vurderade mäster? Jeg har ikke for-
nemmet en tone fra din rigt strøm-
mende lyre på mange uger, ikke seet
et glimt af din uforlignelig funk-
lende ånd i hele sommer. Jeg vilde
gjerne have en liden bulletin nu og
da, som kunde sige mig, hvorledes
du havde det og hvor du befandt dig.