Munchmuseet, MM K 762

MM K 762, Munchmuseet. Datert 31.07.1921. Brev fra Jappe Nilssen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
[Red.: ]


           

    
    Maleren
    hr. Edvard Munch
    Ekely
    Skøien st.
    Kristiania


    
Fredriksværn, 31 juli    Kjære Munch!


    Tak for din hil-
sen fra tinderne.
Jeg holder mig heller
til flatlandet og
sender dig en venlig
tanke fra dette gude-
benådede sted, hvor
skjønne hourier hilser
mig i morgenrøden og
vinker et vemodig farvel
til mig om kvelden, når
jeg forlater dem.

    
    Hilsen din Jappe