Munchmuseet, MM K 769

MM K 769, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Jappe Nilssen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Den første uken, jeg var heroppe, lagde jeg
på mig 2 kilo, det var ikke dårlig; jeg håber på et
lignende resultat, når jeg nu igjen veier mig
om etpar dage. Det betyr jo ligefrem, at jeg
blir bedre for hver ny dag og at jeg virkelig nu er
begynt at fordøie det jeg spiser. Men min vægt,
som ved min ankomst hid, var snaue 43 kilos,
vakte jo også ligefrem forfærdelse. Når jeg op
til 50 kilos, skal jeg imidlertid være himmelglad.
Så fortsætter jeg diæten, når jeg kommer tilbage
til byen med mig selv som kok. Jeg håber, at du

 

      

    vil give mig en smule undervisning i den ædle
kogekunst; særlig ligeoverfor potetkogningen står
jeg nokså rådvild. Men det går vel det også
med guds og din hjælp.

    Skulde du nu være spesielt oplagt en dag,
så ved du, at jeg vilde sætte stor pris på etpar
linjer fra dig. Men endnu mere vilde du glæde mig,
om du vilde bestemme dig til at tage en tur herop
til ugen, når fienden har forladt valpladsen; her hen-
ter man sig en ny ungdom, skrøbelighederne forlader
en lidt efter lidt, nerverne falder tilhvile, og du vågner en
morgen og finder dig forynget og fornyet på legeme og på
sjæl. Kan ikke dette perspektiv lokke dig?

    
    Med mange hilsener
    din Jappe.