Munchmuseet, MM K 794

MM K 794, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Harald Nørregaard
Høiesteretsadvokat.
Kirkegaden nr. 8 III.
Telefon 3281.Note om tegning

    værelser mot syd, der er forbundet med en meget bred skyvedør, som jeg altid
lar staa aapen, saa værelserne danner et stort rum. Dine vigtigste bilder
hænger saaledes:
     
  • a) Aases portræt,
  • b) dobbeltportrættet,
  • c) syk pike,
  • d) maaneskin,
  • e) strandmystik,
  • f) badende damer,
  • g) selvportræt.
Det sistnævnte har jeg
netop faat restaureret av Harald Bruun, som har spændt det paa blindramme
og fernisseret det. Det er blit utmerket pent!

    Jeg tror, jeg nu har det besste Munchgaleri i Norge og er meget stolt av
det; jeg ber ogsaa alle kunstinteresserte hjem for at se det.

    
    Mange hilsener!
    Din
Harald Nørregaard