Munchmuseet, MM K 795

MM K 795, Munchmuseet. Datert 31.07.1900. Brev fra Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Kra 31/7 00    Kære Munch


    Jeg har skrevet et langt, indtrængende brev idag til
Ellingsen, som for tiden opholder sig på Vinstra. Jeg
har, så godt jeg formår, sat ham ind i hele forholdet,
således som jeg opfatter dette, og jeg antager, at han
for vil forstå, at der her er sådant alvor påferde,
at han snarest reiser ned for at hente Tulla hjem.

    Vær derfor rolig. Sagen vil nok nu blive ordnet.
Lad mig blot sige dig dette, min ven, at jeg helt fri-
finder dig i denne sag, og jeg tror, din egen samvit-
tighed kan gjøre det samme, hvordan det end måtte
gå.

    Jeg ved, ikke, om du har fået et brev fra

 

      

mig, adresseret Viggiu, Como. Der lå den en
obligationsblanket, som du bedes returnere i under-
skreven stand. Pengene kan jeg i tilfælde lægge ud.

    
    De bedste hilsener fra Aase og mig!
    Din
Harald Nørregaard

    Skriv til mig, hvis der er noget, du trænger.
Lidt penge kan jeg vel altid skaffe, om fornødent.