Munchmuseet, MM K 802

MM K 802, Munchmuseet. Datert 30.10.1905. Brev fra Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Harald Nørregaard
Høiesteretsadvokat.
Kirkegaden nr. 8 III.
Telefon 3281.


    
Kristiania den 30.10. 1905    Kjære Munch


    Jeg fik idag en postanvisning på kr. 133,03 fra Herb. Esche, og
jeg antager, at pengene er fra dig, hvorfor du takkes.

    Jeg har det – som du kanske har set af aviserne – travelt med at
agitere for republiken, og vi har da opnået så meget, at der blir en
slags folkeafstemning , men rigtignok i en meget forvansket form, idet
der ikke ligefrem spørges, om man vil kongedømme eller republik, men om
man er enig i en bemyndigelse, som storthinget allerede har givet regjeringen,
og som den høit elskede Michelsenske regjering sætter sin stilling ind på at
få bekræftet. Desuden får folket ikke suk for sig, men skal svare
strax, uden at få tid til at tænke sig om eller få sit nervesystem
i orden efter den spænding, som det blev holdt i under Karlstadforhand-
lingerne. Jeg er derfor desværre sikker på, at kongevalget ved denne
afstemning får en knusende majoritet. Men vi få får løfte ideéns fane
og prøve om den at samle en fremtidsfylking, som en gang kan føre
vore børn ind i republikens forjættede land.

    Vi har ventet at høre fra dig, men \og/ har ikke kunnet skrive til
dig, da vi ikke har kjendt din adresse. – Vi lever alle godt.

    
    Hilsen fra Aase!
    Din
Harald Nørregaard