Munchmuseet, MM K 806

MM K 806, Munchmuseet. Datert 23.12.1906. Brev fra Harald Nørregaard, Aase Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
[Red.: ]


           

    
    Herrn Edv. Munch
    Russischer Hof
    Weimar\Kösen/
     …  \Kösen/
    Deutschland    \Nach
Kösen
Mutige Ritter
/
    \ …  Bad Kösen Hotel Mutiger
 …  Ritter
/

    En god og glædelig jul
og et glansfuldt nyt
år ønskes dig af dine
venner

    
    Aase og Harald Ng.