Munchmuseet, MM K 811

MM K 811, Munchmuseet. Datert 21.05.1908. Brev fra Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Harald Nørregaard
Høiesteretsadvokat.
Kirkegaden nr. 8 III.
Telefon 3281.


    
Kristiania den 21-5-1908    Kjære Munch


    Tak for dit varme, gode brev. Igaar blev Aase begravet – fra Vestre Akers kirke.
Din søster lagde fra dig en deilig, stor krans af hvite liljer og tulipaner paa kisten.
Og idag har jeg faat din buket fra Warnemünde.

    Det blir svært at vænne sig til den tanke, at Aase, som gav mit liv
sin glans og farve, ikke er mere. Men du har ret: mit liv har været sjeldent
lykkelig, og jeg har vel ingen forret til lykken her i verden. Det bør gjøre mig
sterk, at jeg har hat det saa godt. Og de mange deilige minder vil vel lyse
for mig og være en trøst nu, vaaren og sommeren er forbi!

    Men, Munch – det er vanskelig og forferdelig tungt.
    Jeg glæder mig over dit gamle, trofaste venskap.
    
    Din
Harald Nørregaard