Munchmuseet, MM K 828

MM K 828, Munchmuseet. Datert 12.12.1923. Brev fra Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Harald Nørregaard
Høiesteretsadvokat.
M.N.S.
Akersgaten nr. 20 III.
Telefon 3281.


    
Kristiania den 12.12.1923    Kjære Munch


    La mig få sende dig en hilsen på din sekstiårsdag og
takke dig for ditt gode venskap gjennem de mange år.
Du har gjort livet rikere for mig og gleder stadig
mitt sinn ved dine deilige bilder som jeg altid har om mig.
Og jeg føler dypt hvor megen takk jeg skylder dig.

    Marit ber mig sende også hendes varmeste lykkønsk-
ninger i anledning av dagen.

    
    Din hengivne
Harald Nørregaard