Munchmuseet, MM K 832

MM K 832, Munchmuseet. Datert 26.06.1934. Brev fra Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Harald Nørregaard
Høiesteretsadvokat.
M.N.S.
Akersgaten nr. 20 III.
Telefon 3281.


    
Oslo den 26.6.1934    Kjære Munch


    Takk for ditt brev av 15. ds. Jeg har hatt en influensa,
så jeg har ikke kommet mig til å svare dig før nu.

    Men ved vårt sølvbryllup den 22de danset jeg hele elendig-
heten av mig. Jeg vil anbefale alkohol og dans med
skjønne unge damer som den beste kur mot influensa.

    Ditt utkast til «Alma mater» synes jeg er ypperlig,
fast og rolig og dekorativt og passet bedre inn i stilen
i den samlede dekorasjon enn det nuværende.

    Mine svigerforeldre var meget henrykt over sitt besøk.
Synes du ikke det er en nydelig svigermor jeg har?

    
    Din hengivne
Harald Nerregaard