Munchmuseet, MM K 847

MM K 847, Munchmuseet. Datert 09.06.1897. Brev fra Aase Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Munch.


          Vi havde
tænkt at komme nedover i
denne uge, – men saa
ber broderen fra Spanien
saa inderlig at vi ikke maa
reise ned før han er kommet
sig sydover. Han kan ikke
undvære os, vi er saa hyg-
gelige at rangle med, som
han siger. – – Men paa
lørdag reiser han og saa er
vi atter fri. Det vil si
tirsdag og onsdag skal Harald

 

      

    paa en forretningsreise, saa
før torsdag kan det ikke blive,
men da vil det ogsaa være
deilig at \ta/ sig en frisk liden
tur til Aasgaardstrand og
chateau  …  Munch. – Jeg
skal i midlertid have et stort
lærred og blindramme i stand
og jeg skal ta min smukkeste lyse-
blaa kjole paa og saa blir
der nok kunst – og saa
skal vi finde en lun skyg-
gefuld plet i haven hvor vi skal
fylde og tømme vore bægere
medens seridser og agerrikser
musicerer til bølgernes skulp
ved stranden. – Er ikke
dette nydeligt. – – Ja,

 

      

    vi skal i midlertid telefonere
i betids – saa De faar
god tid til at gi os
en festlig modtagelse.
Jeg venter mig det utroligste
af chateau Munch, især
er jeg meget spendt paa
maleri-samlingen, som vel
nu har faat en betydelig
forøgelse. – –

    – Lørdag maa vi atter tilbage
igjen, saa vi faar være
flittige til at drive paa
med billedet, og kan
De jo forsætte med det
her oppe ved leilighed.

    
    Ja, lev saa vel Deres
Aase Ng.


Onsdag – 9de juni  …