Munchmuseet, MM K 908

MM K 908, Munchmuseet. Datert 09.11.1904. Brev fra Ludvig Ravensberg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Maleren Edvard Munch
    Aasgaardstrand.

 

      
    
Christiania Onsdag 9/11.    Kjære Edvard!


    Var idag nede og betalte Lenschow, han sagde at Dioramalocalet helst maatte
være  … fri tomt Tirsdag den 15, eller ialfald en del af localet, da man skulde gaa
igang med en ombygning, opsætning af en væg.

    Vil du derfor snarest og udførlig beskrive mig hvorledes jeg skal faa ryddet
lokalet, hvorledes billederne skal fjernes, hvorhen de skal sættes og hvem
du bruger til dette arbeide, bybud kanske?

    Tor jeg altsaa udbede mig en nøiagtig forklaring og anvisning af hvad jeg har
at gjøre
, naar jeg nu skal rømme localet.

    Jeg tænkte da at vi kunde begynde nedtagningen af billederne mandag
den 14de
.

    Skriv altsaa lidt udførligt herom.  Med mange hilsener
    din Ludvig

    At faa localet længer end til den 15 var en umulighed, da det var bortleiet
efter den tid.