Munchmuseet, MM K 927

MM K 927, Munchmuseet. Datert 16.09.1913. Brev fra Ludvig Ravensberg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Maleren Edvard Munch
    Grimsrud
    Moss.
    Norge.

 

      
    
Tirsdag.Bälstad. Wallentuna    Kjære mester!


    Hjertelig tak for telegrammet
og anvisningen, jeg bor nu
paa landet min adresse
er:  Dr. Sturzenbecker,
    Bälstad gaard.
    Wallentuna

    Udstillingen skrider jevnt
og stille fremad og er paa
alle kjenderes læber.

    Jeg studerer museerne her
i Stockholm og rangler
med Sofie og Ragnar, vi var
paa en vanvittig automobil
tur paa 100 kilometer, til
Nystrand ved Østersøen,
meget interessant.

    
    Hjertelige hilsener fra
    Din Ludvig.