Munchmuseet, MM K 1025

MM K 1025, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Olaf Schou.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Munch.


    Jeg takker for
brevet og billederne,
som er vel ankom-
met.

    Jeg valgte den
«syke pike» og «gutten
og jenta ved sjøen
og synes om dem
begge. Tak for
sistnævnte billede.

    Det er særdeles
vakkert! Kan der-
for ikke ta imot

 

      

det medmindre
de sist tilsendte Kr.
400 gaar med i
kjøbesummen for
begge. De har da
git mig ful verdi
for pengene.

    Haaber De lever
vel.

    
    Venlig hilsen
    Deres hengivne
Olaf Schou

    
    P.S.
Jeg synes De
har været heldig
med copiet, det

 

      

er likt orginalen
om ikke fult saa
fint. Men De bør
nu ikke røre mer
ved det. Jeg er til-
freds, som det er.