Olaf Schou

Olaf Fredrik Schou (1861–1925)
Norsk. Medeier i Hjula Væverier og Schous Bryggeri, men viet seg først og fremt til å fremme kunst i Norge. I 1888 var han en av initiativtakerne til Foreningen til Nationalgalleriets Forøgelse, som skulle finansiere kjøp av viktige kunstverk til museet. Han begynte tidlig å interessere seg for Munch, og reddet ham stadig ut av økonomiske kniper. I tillegg var han med på å synliggjøre Munchs kunst ved å gi Munch-bilder til museet, blant annet Det syke barn (1896-utgaven), Livets dans, Døden i sykeværelset og Skrik.

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Olaf Schou

I det digitale arkivet finnes det 13 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 2036.    Brevutkast. Datert 1909.
«Som De muligens ved vil jeg gjøre Fordring på Sygt Barn og procedere herom»
Munchmuseet, MM N 2037.    Brevutkast. Ikke datert.
«{ … }Andreas Aubert skrev til mig forleden at han troede De vilde lade mig komme tilgode hvad Assurancesummen indbringer for det ødelagte Billede – Jeg kan fortælle Dem at min pecuniære Stilling er den slemmeste – – Får jeg nu { … }en Del Penger»
Munchmuseet, MM N 2038.    Brev. Ikke datert.
« Jeg har nu fra Deres Advokat fået en Masse Penger –»
Munchmuseet, MM N 2039.    Brevutkast. Datert 25.11.1889.
«Jeg må bede dem om en tjeneste. Jeg har statens stipendium Kommentar og arbeider nu her i Paris under Bonnat. Nu er { … }Klimaet er imidlertid så fugtigt og råt at jeg stadig væk blir syg så jeg vist { … }snart må holde op at arbeide.»
Munchmuseet, MM N 2040.    Brevutkast. Datert 1896.
«De ønsker vel snart både mig og mine malerier der hvor peberen gror – Ja jeg finder det heller ikke så underligt – Jeg beder Dem aligevel denne gang også at {gjøre}være {det}mig behjælpelig – det blir den sidste gang – Det er ikke for mit eget velværes skyld da jeg har været så mangen gang udi oppe i slige s{ … }ituationer før – men det er for de mange ufærdige arbeiders sk skyld, { … }arbeider i en kunstart som jeg tror vil have betydning for kunsten hjemme –»
Munchmuseet, MM N 2041.    Brevutkast. Ikke datert.
« Tusind Tak for Deres Brev og fordi De vilde besøge mig. – Det er desværre næsten umuligt at komme frem i den Opgangen – jeg bor –»
Munchmuseet, MM N 2042.    Brevutkast. Datert 1895–1896.
« Mange, mange Tak for Deres venlige Hjælp – den kom godt til – Sagen var således at lige under min Udstilling rykkede mine Kredi- torer samtidig på mig – således at det var umuligt { … }at tilfred- stille Dem – Jeg truedes fra flere Kanter med Exekution – og alt hvad jeg havde var lagt Beslag på – Ved Deres Hjælp har jeg nu fået ordnet med Kreditorene og fået mine { … }Malerier igjen – og Det er så»
Munchmuseet, MM N 2043.    Brevutkast. Datert 1901–1902.
«Aubert har skrevet til mig at han troede de vilde la mig få det tilgode – som mit ødelagte Billede skaffet ind ved assurance –»
Munchmuseet, MM N 2044.    Brevutkast. Datert 1895–1896.
« Mange, mange Tak for Deres venlige Hjælp – de{t}n kom godt til – Sagen var således at lige under min Udstilling rykket mine Kreditorer samtidig på mig således at jeg fra flere Kanter truedes med Execution – – På en {g}Gang var det mig umulig at tilfredsstille {dem}disse – Det tog fuldstændig bort min {a}Arbeidskraft – og min Tid –»
Munchmuseet, MM N 2045.    Brevutkast. Datert 1893–1894.
«Jeg spør Dem atter om De kunde forstrække mig med noen penger –»
Munchmuseet, MM N 2046.    Brevutkast. Datert 24.4.1910.
«Med bedste Tak kviterer jeg for Modtagelsen af 3000 Kr. {for salg}Salg af Malerier»
Munchmuseet, MM N 2382.    Brevutkast. Ikke datert.
« Ein Grusz von mein Haus – Selische Sturme und Christiania- leben haben unsere seelische Verbindung abgebrochen – Denkst an mir? Dein kleines Brief habe ich gekuszt – und Deine wheisze Felsen sehe ich in der Ferne – Ich ware bein{ … }ahe zu Dir gefahren aber mein Arbeit zwingt mir – und»
Munchmuseet, MM N 2987.    Brevutkast. Ikke datert.
«Der har gjentagende Gange i de gamle Lokaler Verdens Gang og Aften{s}posten været Spøgelser G{a}jengangere og  …  – Der er nævnt ofte Red – Verdens Gang»

Brev fra Olaf Schou til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 15 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1022.   Brev. Ikke datert. 
«Efter avtale med Direktør Thiis sen- der jeg kr. 3000, første halvdel av kjøpet.» 
Munchmuseet, MM K 1023.   Brev. Ikke datert. 
«» 
Munchmuseet, MM K 1024.   Brev. Ikke datert. 
«Det gjorde mig ondt at erfare, at De ikke føler Dem stærk og maa afbryde Deres studier.» 
Munchmuseet, MM K 1025.   Brev. Ikke datert. 
«er likt orginalen om ikke fult saa fint. Men De bør nu ikke røre mer ved det. Jeg er til- freds, som det er.» 
Munchmuseet, MM K 1026.   Brev. Ikke datert. 
«prate med Dem om lit av hvert, men jeg  …  er ikke frisk og maa ikke skrive mer end akurat daglig nødvendig.» 
Munchmuseet, MM K 1027.   Brev. Ikke datert. 
«de det glæde mig meget. Til Holmboes har jeg intet set i hele vinter – da jeg har været daarlig.» 
Munchmuseet, MM K 1028.   Brev. Datert 24.12.1897. 
«Glædelig jul!» 
Munchmuseet, MM K 1029.   Brev. Datert 02.01.1900. Filologisk kommentar: Brevet er fra Olaf Schou til Harald Nørregaard, og Schou ber Nørregaard formidle videre til Munch. Med påskrift fra Nørregaard.
«hvilket beløp jeg helst faar et af hans arbei- der.» 
Munchmuseet, MM K 1030.   Brev. Datert 08.10.1900. 
«at De snart kommer til kræfter igjen.» 
Munchmuseet, MM K 1031.   Brev. Datert 06.11.1901. 
«Undertegnede garanterer at Edvard Munchs billede «et Skrig» har verdi af kr. 600. sex hundrede kroner.» 
Munchmuseet, MM K 1032.   Brev. Datert 09.01.1902. 
«De.» 
Munchmuseet, MM K 1033.   Brev. Datert 10.01.1902. 
«mig opriktig paa et spørsmaal? : er De i øieblikkelig for- legenhed? og i saafal kan jeg imidlertid ‹sen- de› Dem en mindre sum ?» 
Munchmuseet, MM K 1034.   Brev. Datert 22.12.1909. 
«at sende boka mi. Pressen har ikke været saa naadig – derfor kan den være ‹lite› god!» 
Munchmuseet, MM K 1035.   Brev. Datert 22.01.1911. 
«Var paa reise til Egypten. Men fik telegram at Mor var farlig syk. Reiste saa hjem nat og dag o.s.v. Det var mig lit for stridt.» 
Munchmuseet, MM K 1036.   Brev. Datert 16.06.1922. 
«Jeg er ulykkelig. Krøb- ling i begge mine hænder. En gang opereret. Mislykket. Fælt var det. Kan ikke spille mer. Har mange vakre utrykte , som musikere av rang finder høist originale. Kan ikke skrive uten smærte.» 

Olaf Schou er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 26.   Brev fra Andreas Aubert. Datert 07.03.1902. Se s. 1
«Nu har jeg endelig faat svar fra Dencken i Krefeld, De har samme betingelser – på fragt – fra Berlin som fra Kristiania. De melder altsaa – hvis De ikke alt har meldt dem – de to vi før har talt om: «Skrig» og Schous»
Munchmuseet, MM K 27.   Brev fra Andreas Aubert. Datert 15.12.1901. Se s. 1
«Sidst vi talte sammen, var i telefon, da De ringte mig op fra Aasgaardstrand. De sae da, at De vilde søke mig snart igjen fra Kristiania, enten ved te- lefon eller paa anden maa- te. Desuten fortalte De at Nansen ved en lignende erklæring – forstod jeg – som den De ønsket fra Schou, hadde løst ut Deres bille- der fra Wangs «døde haand».»
Munchmuseet, MM K 27.   Brev fra Andreas Aubert. Datert 15.12.1901. Se s. 3
«Idag endnu bare dette: Enten har De faat indbydelse til «Krefeld» eller De faar en av dagene.      Vær da saa snild og meld «Sommer- nat» med pikene paa broen, det store som De holder paa tilbake for Olaf Schou. Det andet kunde kanske være «Skrik» som»
Munchmuseet, MM K 28.   Brev fra Andreas Aubert. Datert 25.03.1902. Se s. 2
«Morsomt at Schous billede vinder slik bifald. Men har De ikke da ogsaa kunnet sælge længde- billedet med næsten samme motiv? Det skulde være aller morsomst.»
Munchmuseet, MM K 659.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 2
«Af min svoger hørte jeg at Du i pengesager vilde henvende Dig til Schou igjen – fordi altsaa rive Dig løs fra mig – Dette er ikke oprigtig for af Dig – enten ligeoverfor mig»
Munchmuseet, MM K 819.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 30.08.1909. Se s. 1
«Sig mig, har Krohgs ogsaa faat noget av Schou for bildet? Hvordan var hele denne affære med bildets salg til Schou – dette vil kanske kunne ha sin betydning for processen.»
Munchmuseet, MM K 1144.   Brev fra Jens Thiis. Ikke datert. Se s. 2
«Når begyndte du at radere? Strindberg portr. år? Obstfelder år? Raderingen med træet? Stjernehimlen (hos Nansen)? Franskmanden år? Schlittgen år? Raderingen «Kys»? Madonna billedet hos Schou 〃 〃 lithografi år? Syge barns hode, lithografi år? Store selvportræt, enface, litho- grafi år?»
Munchmuseet, MM K 1235.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 26.07.1906. Se s. 1
«2. Skrig. Schou
Munchmuseet, MM K 1236.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 13.09.1906. Se s. 2
«Vi har for få billeder af Dig, til dato blot 6, da vi nemlig hos Nørregaard tilslut bare fik 3. Du må sende hvad Du kan; jeg skriver nu til Schou, kanske jeg får noget der. «Skrig» har han ikke. Hvis billederne er fremme før slutten af måneden, får det gå, de burde dog være der før den 20de.»
Munchmuseet, MM K 1379.   Brev fra Georg Strømdal, De norske bildende Kunstneres repræsentative Komité. Datert 17.01.1902. Se s. 1
«Det ødelagte Billede er «Am Strande» tilhørende Olaf Schou. Jeg har i Skrivelse af 9de October ifølge min Copi- bog forlangt dette Billedet sendt sammen med Deres øvrige Billeder (undt. «Der Kranke» der er ankommet i god Behold) sendt til Wiener Secession Ingen av deres øvrige Billeder er ankomne, saa de ere formodentlig sendt efter Ordre til Wien – Det ødelagte Billede er assurert for Rm 2000 – Penger har jeg endnu ikke erholdt fra München»
Munchmuseet, MM K 1446.   Brev fra Jens Thiis, Nasjonalgalleriet. Datert 02.04.1910. Se s. 1
«Olaf Schou har nu git mig svar. Han er villig til at erhverve «Døden i værelset» og «Livets dans» og samtidig beholde «Skrik» for at skjænke disse 3 billeder til Nationalgalleriet – forutsat, at han får dem for kr. 6000. – seks tusen kroner – hvorav den ene halvpart betales straks, mens resten utbetales om et år.»
Munchmuseet, MM K 1938.   Brev fra Serge Diaghilew. Ikke datert. Se s. 1
«J’ai vu une de vos plus belles oeuvres „la fille malade” chez Olaf Schou. Je tiens absolument de l’avoir. Olaf Schou m’a dit qu’il n’aime- rait pat de l’envoyer a des expositions, mais si vous le demandez, je croix bien qu’il voudra  …  vous le permettre. Faites le donc et donnez moi la reponse à mon adresse à Petersbourg – 45 Liteinaia.»
Munchmuseet, MM K 4373.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.12.1889. Se s. 3
«– Kunde Du skrive om bare nogle Ord hver Uge, i denne Tid trænger vi hinanden. – Det var snilt af Schoou at han sendte Dig Penge. – Gud aabner Hjerter og Pung – Papa havde en urokkelig Tillid dertil især naaer det gjaldt Faderløse. – Nei nu Godnat – Inger gnaaler saa, at vi skal lægge os, – Andreas ligger i Spisestuen. –»
Munchmuseet, MM K 4378.   Brev fra Karen Bjølstad, Andreas Munch. Datert 27.01.1890. Se s. 1
«– Andreas maa vel imorgen faa Greie med Penge, som skal sendes idag, – jeg maa sige det er noksaa ondt dette, – Anvisning kunne han ikke faa hos Dybvad paa 200 og vexlede Penge heller ikke. – Hvor dette er slemt, det eneste jeg før har haabet er, at Du har Schous Penge og kan faa vexlet de – men nu ere de kanske opbrugte.»
Munchmuseet, MM K 4486.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 03.08.1909. Se s. 1
«Haaber Du har det godt og er rigtig frisk, Søen staar jo lige ind. – Jeg synes det er godt, Du er borte fra al den Strid mellom Kunstnerne, nu er det jo om Diriks, – det er ikke godt for Direktøren heller, – besynderligt at Svogeren, som vel ikke forstaaer sig videre paa det, vil staa op mod ham, – Det var hyggeligt at O Schou forærte til Nationalgalleriet sin Samling, det var jo storartet. –»
Munchmuseet, MM K 4832.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].12.1901. Se s. 1
«3 juledag skal jeg faa udført dette; føre jul havde det ikke været heldigt at sende pladerne, de kunde gjerne blit borte paa veien i al denne masseforsendelse. Det er vel tante og mig som er forulykket paa veien fra München. Du faar tage os omigjen. Schou faar vel en ordentlig assurance udbetalt. Tante har havt det grulig travelt til jul, masse bestillinger fra husfliden og Dopheide. Det har blevet næsteri formeget, men det er altid saan til jul. Mange penge»
Munchmuseet, MM N 225.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1935–1940. Se bl. 1r
«Den eneste ære der blev gjort min fris var da Du og Høst hjalp til at delesplitte den idet en del blev kjøbt af galleriet og Schou    ⅓ del gjennem Høst til Bergen og så ⅓ beholdt jeg –»
Munchmuseet, MM N 458.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Olaf Schou og 200 kr»
Munchmuseet, MM N 461.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«{ … }Brun Kystbillede Fra Bergen til {Kragerø}Skrubben Schou billedet til Mohr»
Munchmuseet, MM N 492.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1909. Se bl. 1r
« Jeg sender dette Brev til Olaf {S}Schou Dig til Gjennemsyn – Det ser lidt uordentlig ud men jeg har ondt for at skrive – Synes det går an – (Og Udtalelserne om Krohgs?)»
Munchmuseet, MM N 651.   Blandet (notat, utkast) av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Vil De gjøre mig den tjeneste {og}at gjøre Olaf Schou et forslag som jeg selv ikke tør komme med – Jeg sender ham foruden det syge barn to andre større billeder, – en  …  som jeg { … }gjerne {skal}vilde han skulde beholde – indtil disse blir senere engang skulde blive solgte for en større pris{–}; – { … }Jeg men{er}te at han da skulde trække af for sig hvad han nu låner mig – Gjør dette så er De snil på en»
Munchmuseet, MM N 742.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 4.12.1889. Se s. 3
«dere med hensyn til mig jeg har det meget godt har e{n}t tålelig varmt værelse. Jeg fik har fået sendt 400 kr af Schou – jeg skrev til ham og bad om lån. Jeg»
Munchmuseet, MM N 743.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 19.12.1889. Se s. 1
«Jeg har fået alle eders breve; det er forunderlig at ikke mit brevkort kom så sent – var det fordi jeg ikke satte Hauketo i adressen? – Pengene har har jeg også fået. Jeg har nu rundeligt for lang tid    jeg har jo også fået fra Schou han sier at jeg skal male et billede for pengene.»
Munchmuseet, MM N 744.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 2.1.1890. Se s. 1
«Jeg maa bede dig sende mig 200 frc. af mit Stipendium Kommentar. { … }Schous penger har jeg nemlig i norske sedler og vil ikke veksle formeget af dem her i Paris da jeg vil tabe derpå. {Dette}Det er fordelagtigere at få dem på den måde som da du sidst sendte mig gjennem banken.»
Munchmuseet, MM N 793.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1893. Se s. 1
«Jeg er i Berlin – men må blive her på grund af pengemangel – Du må da sende mig et par hundrede kroner tele{ … }gra- fisk – Jeg blir jo nødt til at anmode Schou om lån og Du får da pengene tilbage»
Munchmuseet, MM N 837.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1900–1901. Se s. 2
«Jeg skriver nu til Schou så det varer ikke så længe med pengene –»
Munchmuseet, MM N 841.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1901–1902. Se s. 3
«Jeg tror nok at Schou i Tilfælde vil bestille nyt Billede for Pengene –»
Munchmuseet, MM N 842.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 20.1.1902. Se bl. 1r
« Jeg har af Schou fået Assurancen for det ødelagte Billede – Det var sandelig et Held med det Billedet for her er dårlige Tider – og { … }det er foreløpig liden udsigt til Salg – Jeg fik 1600 Kr.»
Munchmuseet, MM N 845.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 8.3.1902. Se bl. 1v
«Billedet fra Aasgaardstrand med de tre Piger kunde jeg have solgt flere Gange men har lovet det bort til Schou istedetfor det ødelagte –»
Munchmuseet, MM N 847.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 29.4.1902. Se s. 2
«Når jeg tænker på det hele nu er det som et Eventyr – at jeg reiste hid med de få Penger – og greiet mig – Var ikke Billedet til Schou ødelagt forstår jeg ikke hvordan det hele var afløbet – Jeg har nu»
Munchmuseet, MM N 1092.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch, Laura Munch. Datert 7.12.1889. Se s. 4
«J … Det går Jeg vil vist  …  have godt af arbeidet hos Bonnat som liker mine tegninger godt. Det var snilt af Schou at sende mig 400 kroner. Med hensyn til det peccuniære bm behøver vi vist ikke at frygte.»
Munchmuseet, MM N 1103.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1901. Se s. 3
«Jeg ser at et Billede af mig tilhørende Schou er ødelagt på Reisen hjem – jeg håber at vinde Mynt på ulykken»
Munchmuseet, MM N 1704.   Brevutkast fra Edvard Munch til Pola Gauguin. Datert 1932–1933. Se bl. 1r
«De skriver at \i/ Amor og Psyche havde jeg benyttet noget af pointilismen – Dette er ikke ri{ … }gtigt og bringer forvirring i en nokså viktig periode – I begynnelsen af århundredet følte jeg trang til at bryde fladen og linien – Jeg følte det kunde blive maner – Jeg tog da 3 veie {–}\:/ Jeg malte nogle realistiske billeder som barna fra Warnemünde – Så gjennemtogoptog jeg tekn en del af teknikken til {s}Sygt Barn    Jeg kopierte dette billede for Olaf Schou, senere kom det til vort gallerie og dertil til Göteborgs.»
Munchmuseet, MM N 1707.   Brevutkast fra Edvard Munch til Pola Gauguin. Datert 1932–1933. Se bl. 1r
«De skriver at Amor og Psyche havde jeg benyttet noget af pointilismen – Dette er ikke ri{ … }gtigt og bringer forvirring i en nokså viktig periode – I begynnelsen af århundredet følte jeg trang til at bryde fladen og linien – Jeg følte det kunde blive maner – Jeg tog da 3 veie – Jeg malte nogle realistiske billeder som barna fra Warnemünde – Så gjennemtog jeg tekn en del af teknikken til {s}Sygt Barn    Jeg kopierte dette billedet for Olaf Schou senere kom det til vort gallerie og dertil til Göteborgs.»
Munchmuseet, MM N 1720.   Brevutkast fra Edvard Munch til Valborg Fredrikke Hammer. Datert 1896. Se s. 2
«{ … }Jeg er glad over at Olaf Schou vil sende mig nogle penge – det er af aller høieste vigtighed; jeg bad ham derom for en tid siden men har endnu intet hørt fra ham – Han er utrolig tjenstagtig endskjønt jeg han vil bli meget lagt beslag på –»
Munchmuseet, MM N 1720.   Brevutkast fra Edvard Munch til Valborg Fredrikke Hammer. Datert 1896. Se s. 4
«sulte ihjæl, hvis man ikk har nogen penger – Det er min hensigt at gjøre endnu en hel del rare billeder førinden, derfor må De skynde lidt på Olaf Schou»
Munchmuseet, MM N 1721.   Brev fra Edvard Munch til Valborg Fredrikke Hammer. Datert 1896. Se s. 1
«Aa gjør mig den { … }tjeneste at overbringe Olaf Schou{den}det forslag som jeg selv ikke tør komme med fordi jeg er r{ … }æd det skal se plumpt ud – Jeg håber De kan give det en yndefuldere form –»
Munchmuseet, MM N 1721.   Brev fra Edvard Munch til Valborg Fredrikke Hammer. Datert 1896. Se s. 1
«– Jeg har sendt Olaf Schou foruden det bestilte billede to and{ … }andre større billeder – Disse vilde jeg han skulde beholde indtil de bliver solgte og kunde han da trække den sum af som han måtte vilde låne mig – Billederne er»
Munchmuseet, MM N 2069.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1932–1933. Se bl. 1r
«De skriver at til Amor og Psyche havde jeg benyttet noget af pointilismen – Dette er ikke rigtigt og bringer forvirring i en nokså vigtig periode –I begynnelsen af århundredet følte jeg trang til at bryde fladen og li{ … }nien – Jeg følte det kunde blive man\i/er – Jeg tog da 3 veie{–}\:/ {J}\J/eg malte nogle realistiske billeder som barna i Warnemünde – Så gjenoptog jegteknen del af teknikken {til}\i/ «Sygt Barn» Jeg kopierte dengang dette billede for Olaf Schou; senere kom det til vort galleri og dertil til Göteborgs»
Munchmuseet, MM N 2099.   Brevutkast fra Edvard Munch til Axel Romdahl. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg skal nævne de billeder De har kjøbt av mig til Göteborg mussæum – Sygt barn { … }blev solgt af mig til Schou for 500 eller 1000 kr – Wampyr for 300 Mrks og det lille hode har jeg intet fåt f{ … }or Slig er det med min søsters portræt i mit galleri (det mindre billede) Det solgte jeg for 60 kr og det blev af Mustad kjøbt for 20,000 kr – «Sygt barn» i vort galleri fik jeg intet for. Der forberedes nu her kunstnerret til procenter Ligedan med grafikken som i tusindvis er solgt for 10 kr og 20 kr stykket»
Munchmuseet, MM T 2748.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1927–1934. Se s.
«Solgt {19}August S{ … }ept 1916 Schou Jalousi stort 1 Tre Kvinder Radering 1»
Munchmuseet, MM T 2913.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879–1882. Se s. 7
«

Søndag den 7de.    Igår var det ganske morsomt i Samfundet. Schoug redaktøren for denne uge læste opp a{h}visen der var både mor- som og righoldig hvorfor Schoug lønnedes med velfortjent applaus. Lyche holdt et foredrag om Ca- mille Desmoulins. I formid- dag var jeg og Andreas i vor frelsers kirke og gik fra denne til kunstforeningen. Ragnvald Munch var her til middag; tante Roll kom senere udpå eftermiddagen. Idag godt veir.

»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 182).   Brev fra Edvard Munch til Andreas Aubert. Datert 1901–1902. Se s. 1
«Vil De gjøre mig den Tjeneste at sende Schous Papir til Advokat Fyhn  …  i Folkebanken – og samtidig få Brandt til at sende Billedet «Skrig» ned i Folkebanken? – Da dette er en Sag der skaffer { … }Fyhn en del Bryderi vilde jeg bede Dem om at sende nogle Ord med – Eller om»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 183).   Brev fra Edvard Munch til Andreas Aubert. Datert 1901–1902. Se s. 1
«Jeg har netop læst at et af mine Billeder er ødelagt – det er vistnok det syge Barn – tilhørende Schou – Det er {s}jo leit – da han var svært glad i Billedet – men vil De kanske si ham snarest at { … }jeg er overbevist om at jeg skal kunne gjøre Kopien om – og den vil blive fuldt så god om ikke bedre –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 184).   Brev fra Edvard Munch til Andreas Aubert. Datert 12.1901. Se s. 1
«De kan jo foreslå Olaf Schou efter eget Tykke hvad angår Billedet «Skrig»»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 184).   Brev fra Edvard Munch til Andreas Aubert. Datert 12.1901. Se s. 1
«Jeg vil blot frem- sætte følgende Forslag : Olaf Schou garan- terer ligeoverfor Wang (Billedet står der i Pant»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 184).   Brev fra Edvard Munch til Andreas Aubert. Datert 12.1901. Se s. 2
«for d …  1200 Kr. sammen med de øvrige) at Billedet har Værdi af 600 Kroner – Så kan Kj …  …  Billedet bero hos Wang da han jo har panteret – Det kan vistnok ordnes osså at det blir i Galleriet – Med {h}Hensyn til mit og Olaf Schous tidligere Mellemværende»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 184).   Brev fra Edvard Munch til Andreas Aubert. Datert 12.1901. Se s. 3
«erklærer jeg at Billedet Sommernat (Pigerne på Broen) ikke bliver solgt uden Konference med Olaf Schou»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 185).   Brev fra Edvard Munch til Andreas Aubert. Datert 20.12.1901. Se s. 1
«Tak for Brevet! Jeg ser heraf at det ikke er den syge Pige men det annet Schou tilhørende der er ødelagt – Jeg havde heller seet det var det første Billede – da dette var jeg hvis på at kunne få malt om igjen – medens dette er tabt – og  …  Med sine Mangler anså jeg det for noget af det bedste»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 185).   Brev fra Edvard Munch til Andreas Aubert. Datert 20.12.1901. Se s. 2
«Hvis nu Assurancen udbetales er jeg jo reddet pecuniært, da jeg jo ved Schou lar mig få den mod nye Billeder – Vil De så snart De får noget bestemt at vide give mig Besked –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 185).   Brev fra Edvard Munch til Andreas Aubert. Datert 20.12.1901. Se s. 2
« …  Jeg sender Dem herved Schous Erklæring –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 185).   Brev fra Edvard Munch til Andreas Aubert. Datert 20.12.1901. Se s. 3
«banken Direktør Fyhn 550 Kr. herpå på «Skrig» og mod Schous Garanti – Han har skrevet mig til herom – Jeg må da be Dem være så snil personligt at lade ham få dette og Billedet – For han må vide at det gjælder dette Billedersom og at ingen Misforståelse er.»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 186).   Brev fra Edvard Munch til Andreas Aubert. Datert 7.2.1902. Se s. 1
«Jeg har sendt 550 Kr til Folkebanken efter at have fået udbetalt Assurancesum- men af Olaf Schou – Det glæder mig at kunne fortælle at Sommernat (de tre Småpiger»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 186).   Brev fra Edvard Munch til Andreas Aubert. Datert 7.2.1902. Se s. 2
«på Broen og som jeg altså har stillet til Schous Disposition gjør megen Lykke blandt Malerne her – Og Jeg har allerede på Atelieret afslået et Kjøb foreslået af Wa Maleren Walter LeistikowLibLiebermann finder det er mit bedste Billede og det er et Spørsmål om ikke Galleriet skulde ha …  vovet at tage noget af der repræsenterer min Farvekunst – D …  Parken medStudenterlunden som De husker med de elskende Par en Tidligsommernat syntes Liebermann også udmærket om – og disse med en 10 andre Billeder  …  er udtaget til en Kollektiv udstilling i Berlinersecessionen … »
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 187).   Brev fra Edvard Munch til Andreas Aubert. Datert 18.3.1902. Se s. 2
«Jeg har nu for anden Gang afslået Bud på Schous Sommernat – ‹Det› er ‹\nu/› til Lindeners Privatgalleri i Lybeck – der består af 5 Rodin – flere Manets, Monets, Whistler og Degaser»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 188).   Brev fra Edvard Munch til Andreas Aubert. Datert 1901. Se s. 1
«Jeg vil gjerne få Greie på om Schou er villig til at erklære «Skrig» for værd 600 Kr. eller at han i Tilfælde af Auktion vil tage det for denne Pris – Dette blir jo selvfølgeligt ikke Tale om nogen Auktion men denne Erklæring vil kunne skaffe mig  …  nogle Penger, jeg høilig tiltrænger.»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 188).   Brev fra Edvard Munch til Andreas Aubert. Datert 1901. Se s. 3
«altså hvis De har fået Schous ord på at gå med på dette – telegrafere dette til mig – og vil De { … }hvis dette ikke er ordnet telegrafere til ham derom og derefter til mig så skal jeg siden ordne {u}Udgifterne med Telegraferingen –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 188).   Brev fra Edvard Munch til Andreas Aubert. Datert 1901. Se s. 3
«Schou De behøver jo ikke at forklare Schou nærmere herom – da han jo ellers altid er beredt til selv at give ud hvilket jeg altså ikke ønsker – – Jeg kan imidlertid fortælle Dem at hvis jeg får Schous Erklæring kan jeg derved»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 188).   Brev fra Edvard Munch til Andreas Aubert. Datert 1901. Se s. 3
«Schou De behøver jo ikke at forklare Schou nærmere herom – da han jo ellers altid er beredt til selv at give ud hvilket jeg altså ikke ønsker – – Jeg kan imidlertid fortælle Dem at hvis jeg får Schous Erklæring kan jeg derved»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 189).   Brev fra Edvard Munch til Andreas Aubert. Datert 2.12.1905. Se s. 2
«Jeg ber Dem hilse Hr Olaf Schou når De ser ham –»