Munchmuseet, MM K 1077

MM K 1077, Munchmuseet. Datert 09.07.1888. Brev fra Torvald Stang.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Kristian 9/7 88    Kjære Ven


    Jeg sender dig herved
Kr 10 jeg kan desværre ikke
sende mer med det samme
men jeg skal sende mere
den 16 denne måned hvis
du til den tid opgiver din
adresse. De 2 tuber skal
jeg sende skr straks jeg
får penge til at kjøbe
dem. Her er alting trist
og kjedelig, ingen mensker
i byen, Holmsen kom idag

 

      

    Du får sende din adresse inden
den 16
da jeg da reiser ned
til Kaholmen

    
    din
T. Stang.

    Undskyld skriften
    T.S.