Munchmuseet, MM K 1082

MM K 1082, Munchmuseet. Datert 18.06.1908. Brev fra Torvald Stang.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Edv Munch
    30 am Strom
    Warnemünde

 

      
    
    Kjære Ven


    Det vilde være forfærdeligt hyggelig
om Du kom herop. Her er mange gode
Steder at bo paa i Nærheden. Klubben
skal vi omhyggelig undgaa. Jeg har været
syg og er ogsaa – iallefald – Maadeholds-
mand. Skriv om Du kommer – det er nu
ikke saa mange igjen af os og vi blir ogsaa
gamle.

    
    Din T. Stang.

    Kom endelig.
    hilsen
    Karen.