Munchmuseet, MM K 1138

MM K 1138, Munchmuseet. Datert 20.08.1909. Brev fra Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Hr. Edvard Munch
    Kragerø

 

      
    
    Kjære Munch,


    Jeg har været i Trondhjem i domkirke-
komitee og først nylig tilbake. Her venter
mig to arbeider, som jeg først må ha fra mig:
1 artikel til «Kunstbladet» som jeg har lovet og
2 ark til min Leonardobok.

    Jeg håber og tror, at jeg kan reise herfra
senest om 1 uke.

    Din ven
J.T.