Munchmuseet, MM K 1148

MM K 1148, Munchmuseet. Datert 05.01.1912. Brev fra Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Edvard Munch
    Skrubben pr.
    Kragerø    Jeg tar ingenting med av
restsendingen fra Helsing-
fors – der er for defekte og
for mange makulerte exem-
plarer.

    Har du ikke gjort dette, så
gjør det øieblikkelig

    
    Hilsen fra
    Jens Thiis

    Reiser om 1 time.

 

      
    
    Kjære Munch,


    Jeg går ut fra, at du allerede har
sendt et utvalg på ca. 30 av dine bedste
gravurer med priser og titler – de bedste av
eller mest salgbare av dem i flere exempl. –
til   Künstlerbund Hagen, Zedlitz Gasse 6,     Wien. Send foruten disse 30 utstillings
nummer 2–3 exempl. av Alfa&Omega.