Munchmuseet, MM K 1168

MM K 1168, Munchmuseet. Datert 20.02.1936. Brev fra Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard Munch.


    Jeg reiser iaften til Bergen for efter opfordring å holde
3 foredrag i Munchsalen i Rasmus Meyers Samlinger, fredag,
lørdag og søndag.

    Men før jeg reiser må jeg ha oversendt dig disse doku-
menter om en utstilling i Antwerpen. Du får selv ta stand-
punkt til det og svare hr. Ekspedisjonschef Johannesen i
Utenkrigsdepartementet.

    Jeg vil være tilbake igjen i begyndelsen av neste uke,
hvis du har bruk for mig.

    
    Din hengivne
Jens Thiis

    E.S. Skrivelserne er desværre blitt liggende i N.G. uten
å komme mig i hende før nylig.

    
    J.T.

20.II.36