Munchmuseet, MM K 1223

MM K 1223, Munchmuseet. Datert 23.02.1891. Brev fra Erik Werenskiold.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Sandviken
23/2-91    Kjære Munch,


det glæder mig at høre at det
står bedre til med dig, og jeg
håber du snart kommer dig
rigtig grundig og får en god vår
i Paris.

    Jo jeg synes det er rimeligt at
du får stipendium et år til
eller iallefald en mindre portion,
thi du kan jo ikke for at du
ikke har fået benytte det som du
havde ønsket det; søg allesammen,
statens, Schaefferske og Houens legat.

    Der skal være international
udstilling i Berlin; har du ikke
fåt circulærer, så send et par ord
til en af malerne i Paris eller
til      Strømdal, Storthingsplads 7.

    Her har været en deilig vinter
med passelig temperatur og klart

 

      

solskin, frisk rim på trærne hver
morgen og ypperligt føre; alle slags
sportsmænd  …  og kvinder kryer udover
veiene, store og små.

    Kunstbegivenheder er her ikke ):
nok kjeglerier, men ikke kunstværker.
Skredsvig maler «Kristus» i Bærum,
han er arbeidsmand hos Brambani;
det forekommer mig at ideen er
kommen noget sent til verden.
Om han klarer det maleriske er
det endnu ikke godt at sige noget
om, da billedet ikke er færdigt.

    Ja, så havde Wentzel en auktion
her. Mange billeder på et bret;
dygtigt og energisk, det er vist; men
det smager noget ubehageligt af
oliefarve, som gjør at man ikke
rigtig glæder sig over det, om man
end må respektere det

    
    Lev vel, og god bedring fremdeles.
    Din Erik Werenskiold