Munchmuseet, MM K 1229

MM K 1229, Munchmuseet. Datert 10.01.1904. Brev fra Erik Werenskiold.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Herrn Kunstmaler Edv. Munch
    Lützowstrasse 82
    Deutschland      Berlin

 

      
    
Lysaker 10.1.1904.    Kjære Munch!


    Vi gjenoptar den gamle gruppe fra Statens
uds
nu til Stockholmsudstillingen. Vil Du være
med? Her blir kanske 3 grupper foruden en «hoved-
afdeling» – med mindre en sammensmeltning
af et par grupper skulde finde sted. Vor gruppe er
dannet; ang. videre optagelse i den, udvalg af billeder,
jury, montør-spørsmål holder vi møde nu Tirsdag.
Går Du med, så opgiv hvad Du udstiller,
hvis Du kan. Du kjender vel valget til Kunstner-
styre
? Eyvind Nielsen og 4 til fra den side; Eilif
og Eiebakke; det gjør 7. Eilif er i Italien, Harald
Brun
rykker op.

    
    Godt år, hilsen
Werenskiold.