Munchmuseet, MM K 1244

MM K 1244, Munchmuseet. Datert 30.03.1913. Brev fra Erik Werenskiold.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Lysaker 30/3 1913    Kjære Munch,


    Tak for brevet. Du har vel set
at vi får pavillionen eller rettere
tomten. Nu er Sørensen og Jean
Heiberg
, som nærmest steller
med disse ting bortreist, men
de kommer igjen om 8 dar.
Da må vi ha et møte, for så
reiser jeg med min søn til Paris
og blir borte \til uti mai/. Vil Du da være
så snill at gi os endelig besked
i løpet av uken? Vi må jo
vite hvor stort vi skal bygge
og Dine ting tar jo plass. Jeg tror
også, at hvis Du blir med, bør vi
ha et rum til «Sort og hvitt».

 

      

det blir da væsentlig Dig og mig;
jeg får c 50 raderinger, som ikke
har vært utstillet her.

    Harriet Backer er med os.
    Gerh. Munthe har bundet sig til
de andre, men vil med glæde
være med i fremtiden.

    At komiteen gjør den betingelse
at vi bare skal være de oprindelige
14 kan vi ikke ta hensyn til,
for vi hadde alt spurt Dere
3 før avgjørelsen. Men vi
kan ikke godt spørre flere.

    
    Venlig hilsen fra Din hengivne
Erik Werenskiold.

Vilde Du tale med Sørensen selv i
det samme han kommer hjem,
var det likeså greit; han er vist hjemme
igjen Mandag, 7de April.