Munchmuseet, MM K 1306

MM K 1306, Munchmuseet. Datert 21.12.1911. Brev fra Kragerø Sparebank.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Kragerø Sparebank
Oprettet 1840.


    
Kragerø 21 December 1911.


    Hr. Maler Edvard Munch,
    Victoria Hotel,
    Christiania.


    I besiddelse av Deres ærede av 20 ds. fremsender
vi hoslagt :

    Kr. 1000,– i kontanter
der + 〃 0,62 porto
      Kr. 1000,62
er udtaget paa Deres her beroende sparebankbog no. 12047.

    
    Med høiagtelse
    Kragerø Sparebank
A.N.Mürer

    /‹Westgaard›