Munchmuseet, MM K 1409

MM K 1409, Munchmuseet. Datert 27.04.1889. Brev fra Hans Heyerdahl, Amaldus Nielsen, Christian Krohg, Fredrik Borgen, Theodor Kittelsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Vi undertegnede malere ville herved udtale
vort enstemmige ønske om, at statens stipendium
i aar maa blive givet til Edvard Munch som
den der utvilsomt hidtil blandt de yngste norske
kunstnere har vist det ubetinget største umiddel-
bare talent og som i forhold til sin produktion
uden sammenligning har nydt mindst opmuntring

    Vi støtter denne vor udtalelse foruden til hans
øvrige arbejder spesielt til hans nuværende udstilling
i Studentersamfundets sal, der end mere har
åbnet vore øyne for hans store eiendommelige
begavelse.

    Vi vilde finde det stor synd, om der ikke
kunde gives ham anledning til i den for hans
fremtid betydningsfulde alder, hvori han nu befinder
sig, at gjennemgå et alvorligt og grundigt studium
ved en udenlandsk læreanstalt; en anledning, som
de fleste andre norske kunstnere af større be-
tydning ikke har savnet.

    

Christiania den 27de april 1889.

    Hans Heyerdahl Kristian Krogh
    Skredsvig Amaldus Nielsen Borgen


[Påskrift (pe495):] Attesteres af Frøken K Bjølstad.