Hans Heyerdahl

Hans Olaf Halvor Heyerdahl (1857–1913)
Norsk maler.

Les mer

Brev fra Hans Heyerdahl til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 245.   Brev. Ikke datert. 
«Maleren Hans Heyerdahl.» 

Hans Heyerdahl er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 431.   Brev fra Ludvig Karsten. Datert 20.01.1904. Se s. 4
«Af norske er der iaar ikke mange. Heyerdahl er til og med udeblevet. Forresten lever jeg stille og rolig og er ikke mer paa Mont-Parnasse. Krohg’s og Dirik’s er her selvfølgelig og underholder hver sine klikke med smaa anekdoter om hinanden hører jeg.»
Munchmuseet, MM K 669.   Brev fra Henrik Lund. Datert 01.07.1904. Se s. 3
«
Mange hilsener til Heyerdahl og Karsten. –»
Munchmuseet, MM K 749.   Brev fra Jappe Nilssen. Datert 31.03.1909. Se s. 2
«Jeg sender dig samtidig Verdens Gang med Thiis’ redegjørelse; den er nokså tilintetgjørende for de herrer Krohg & Heyerdahl, synes jeg. Telefonen var høist utydelig idag og igår, jeg håber, du hørte mig bedre end jeg dig. Wasteson bad mig idag skrive, at der endnu mangler 3–4 raderinger og litografier og at du må sende dem straks. Du må også svare på, hvor ud- stillingen skal expederes hen, om til Bergen eller Trondhjem og i tilfælde hvor- mange af billederne og raderingerne skal did. Jeg håber, at du ikke tar dig nær af disse sjoflerier, det var jo ikke andet at vente af så skidne sjæle. Le bare af dem og vær sikker på, at al sympathien er på din side i denne sag, det garanterer jeg – jeg har talt med hundreder af mennesker og alle er på din side. – Kommer du herhjem, svar mig på det, og når? Jeg tror ikke, du vil have ondt af at ånde lidt ramnorsk luft nu efter så mange års udlændighed.»
Munchmuseet, MM K 750.   Brev fra Jappe Nilssen. Datert 01.04.1909. Se s. 2
«Departementet har nu approbert indkjøbet af de 5 billeder til galleriet for kr. 10000. Gratulerer! Som du ser, er Krohg allerede på tilbagetog i Verdens Gang\for/ idag, som jeg sendte dig. Heyerdahl ligeså. Jeg kommer fra udstillingen, hvor der var ufremkommelig for folk. Men hvor skal billederne sendes hen. Nogle få til Trondhjem ikke sandt? Men hvilke? Og resten? Til Bergen?»
Munchmuseet, MM K 1144.   Brev fra Jens Thiis. Ikke datert. Se s. 1
«Fortæl lidt fra din barndom og studieår. Når malte du på Krohgs atelier? Har du malt med Heyerdahl? Når var du første gang i Paris? Var ikke\du ikke på/Bonnats atelier en tid? og hvorlænge? Fra hvilket år er Det syge barn? «Vår» i Galleriet? Hans Jæger? Dit selvportræt? Måneskin (hos Nørregård)? Maurers billede? Mand og kvinde ved stranden? Jalousi? Din søsters portræt i Galleriet do. hos Hammer Billedet fra som Sandberg eiet? Tittel på dette?»
Munchmuseet, MM K 1182.   Brev fra Jens Thiis. Ikke datert. Se s. 4
«Jeg holder på at indrette en stor deilig overlyssal til en slags elittesal for norsk maleri. Den har 4 vægge, av dem skal du ha den bedste og fineste helt alene. På de andre 2 får Werenskiold, Krogh, Peterssen, Munthe, Heyerdahl etc. finde sig til rette så godt de kan med sine mest utsøkte ting; på den 4de kommer Gauguin, Manet, Raffaelli, Josephson etc. (fremmed kunst).»
Munchmuseet, MM K 3439.   Brev fra Karl Wieck. Ikke datert. Se s. 2
«Ihr altes Stammcaffée (Lila?) existiert nicht mehr. Aber die Stammgäste scheinen zusammengeblieben zu sein. Denn an den anderen Tischen in unserem Caffé saßen noch Krogh mit Frau, Gunnar Heiberg, an einem anderen ‹Guérin›, Heyerdahl und eine ganze Menge norwegischer, schwedischer Litteraten, Bildhauer und Maler. Sehen Sie meinen Bruder? Malen Sie ihn und Mrs. Archinard? Ich werde bald ein Atelier nehmen. Es ist sehr schön hier.»
Munchmuseet, MM K 3442.   Brev fra Karl Wieck, Otto Hettner. Ikke datert. Se s. 2
«bittet Sie, ihm seine Schreibfaul- heit nicht zu verübeln. Dauthendey ist in München. Herrman (Henri Héran) habe ich nicht gesehen, er scheint sich nicht viel sehen zu lassen und ich habe nach Beschreibungen keine Lust ihn kennen zu lernen. ‹Dirix› geht es auch gut. Heyerdahl und Krogh sieht man oft im . Heiberg ebenso aber ohne Frau Krogh. Frau Krogh geht mit einem Dr.??. Sonst sieht man viele Norweger hier. Sonst wüßte ich Ihnen nichts von Ihren Freunden zu erzählen, da ich die anderen nicht kenne. ‹De Grousi› kennen Sie nicht?»
Munchmuseet, MM K 4363.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.06.1882. Se s. 4
«Klouman beder at hilse – Hvor det var hyggeligt at Du traf Gerhard Munthe – har Du seet, hvor de gjør Lykke de unge norske Malere Krohg og Heyerdahl – –»
Munchmuseet, MM K 4423.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.04.1893. Se s. 4
«Du har vel læst Kritikken over Heyerdals Udstilling i «Verdens Gang» – det var jo slemt for ham at blive mindet saa om sin Tilbage gang; – medens Du igjen blev frem trukket. – Bare han ikke bliver dyglig skinsyg på Dig –»
Munchmuseet, MM K 4432.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.11.1894. Se s. 2
«– Vi liker os fremdeles svert godt i vort Logi, – nu falder det godt for os at have varmt Logi da Brende (Kul) er steget betydeligt. – Iaften var Fru Wiehe hos os, hun synes vi havde saa nydeligt. – Fru Heyer- dahl og Sigrid har været hos os, de boer herude, Inger var med dem og Heyerdahl og aget Kjelkebakke. – Sigrid seer godt ud, – og hun skal nu være uden Fare, – Forældrene derfor lykkelige. – De tænker paa at leie Hus herude i Nordstrand …»
Munchmuseet, MM K 4434.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1894. Se s. 3
«H Heyerdahls boer her paa Nordstrand i Pensionat, Sigrid skal være bedre siger Forældrene, – Inger talte med begge, Heyer- dals spurgte efter Dig, og synes Godt om at Du holdt Udstilling. Du seer det vrimler af Udstillinger her. – –  …  …  …  …  … »
Munchmuseet, MM K 4468.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 08.07.1908. Se s. 4
«Maleren Heyerdahl er her ogsaa iaar, han har en ny Kone og en 4 Aars gammelt Smaapige. – – Vi har endnu ikke seet videre kjendte Folk, – og er det godt og behageligt at leve saa isolert og abeselut mest styrkende, – det er saa trættende at høre paa Snak: –      Inger skal begynde snart at bade, der er to Badehuse lige nedenfor, saa det er noksaa letvindt, om ikke saa vak- kert, – thi de forstyrrer svert Udsigten. –      Nu er da Jonas Lie død. – –»
Munchmuseet, MM K 4475.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.04.1909. Se s. 2
«da han mødte Inger, at han vendte hovedet om, og Heyerdal ligedan. – De ere daarlige, forkomne at se til; – saa det er snart forbi med disse to. – –»
Munchmuseet, MM K 4477.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.06.1909. Se s. 2
«– – Sørgelig at Krog og Heyer- er blevne saadanne Skumlere, og Krog som engang saa begeistret sagde til Inger. «Han skal bare male for Gallerier han». – Det er vel hans Kvindemenne- ske, som har gjort ham til det han nu er. –»
Munchmuseet, MM N 37.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933–1934. Se bl. 1v
«af Heyerdahls billeder. Jeg fandt at Krohg ikke eiet komposition og at stykkerne faldt ut af rammen –»
Munchmuseet, MM N 181.   Notat av Edvard Munch. Datert 1930. Se bl. 1v
«Henrik Bull og Heyerdahl»
Munchmuseet, MM N 1912.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen, Aase Nørregaard. Datert 22.4.1922. Se
«Nu skal jeg si dere hvem der bor her af berømte mænd og kvinder. Det er Heyerdahl, Krohg og frue (samt en meget nylig ankommen hr. Krohg der endnu ikke har fået navn fruen be- finder sig efter omstændigheterne vel) Ludvig Meyer med frue samt frøken Drefsen. Så havde jeg nær glemt en stor digter Bødtker den store ditto Michelsen samt Dedichen, disse tre sidste holder et hus der nærmest må siges at være ugudeligt og er til forargel- se for mange kristelige og brave borgere.»
Munchmuseet, MM N 3110.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se s. 3
«Men naturligvis – Vi beundret Krohg og det er vel kanske Krohg og Heyerdahl jeg har lært mest af – Forresten var det naturli at vi lærte af de tilbagevendende malere med den nye kunst på sine vinger –»
Munchmuseet, MM N 3111.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 29.9.1933. Se s. 1
«Det er altid ting der kan rettes D Kvinnestudien (Dedichen) er malt efter at Krohg havde korigeret mig. Det er dog ganske uligt Krohg    Da heller HeyerdahlU …  Du burde gjengivet portrættet af Torgersen der hang på hans sidste udstilling Det blev af alle erkjendt som et af mine bedste billeder (Langård og Gauguin) Dette var malt før Krohg meldte sig ind på skolen og er et af mine bedste billeder Du kan få fotograferet billedet hos Torgersenhvis det nu lar sig gjøre»
Munchmuseet, MM N 3510.   Brevutkast fra Edvard Munch til Bjarne Falk. Datert 1882. Se s. 2
«anskuelser. Interieuret som han holdt på med er har han ferd malt op om igjen, lagt mere lys deri; det skal nu være meget godt Wentzel har for fortalt det at i Paris han  …  på salonen ialmindelig- hed ikke kunde afgjøre enten e{ … }t billede var malt af en figurmaler eller landskabsmaler. En figurmaler malte ligeså gode landskaber som en landskabsmaler og omvendt. Egent- lige historiemalere representeredes kun {af}ved få og mindre heldige billeder. Figurer Billeder  …  med figurer i fri luft helst i knagende solskin og med lyse kraftige skygger var de hyppigste at se. Krohgs «Lods» tog sig meget godt ud; skulde være et af de kraftigste billeder på salonen. Heyerdahl skulde have været overordentlig flittig; han gik tidlig op om morgenen og tog skitser i Boulogneskoven før a …  han begyndte at arbeide i sit atelier. Det er noget»
Munchmuseet, MM N 3510.   Brevutkast fra Edvard Munch til Bjarne Falk. Datert 1882. Se s. 3
«anderledes end os. Har du seet i bladene hvilken ros rosHeyerdahl har fået for sit «døende barn»? og har du at seet at han får solgt stykket til et musee i Paris? Det er  …  virkelig sørgelig at det ikke kunde blive an- skaffet for vort nationalmusée. Sådanne billedere og ikke disse brune sausede billederne malerier som som det der er så fuldt af kunde det være nyttigt og lærerigt at se på for yngre kunstnere. Skredsvig har nylig sendt op i national- galleriet et rigtigt storartet billede; som {E}enkel i kompositionen og fuldeste natur i gjengivelsen. Man glemmer næsten at det er malt når man står foran det, man in kan indbilde sig at man ser  …  hele scenen gjennem et vindue To heste en sort og en hvid den sidste med en mand på ryggen står på en vei til på den venstre på den anden side holder græsser en saueflok med en pige imellem si{d}g; altsammen badet i sols{i}kin. Du»
Munchmuseet, MM N 3511.   Brevutkast fra Edvard Munch til Bjarne Falk. Datert 1883. Se s. 4
«Nu er da udstillingen slut og med den forhåbentlig alt sludderet i aviserne Aftenposten, Morgenbladet og Dagen har som du vel har set været frygtelig grove mod os «yngste» men de har jo også fået svar på tiltale. Jeg for min part er svært fornøiet over den gode kritik  …  jeg fik af Werenskjold i Dagbladet, samt den af Gunnar Heiberg. Aubert er kommen kj hjem og har lovet at skrive i Aftenposten. Mi{ … }t billede var meget nær bleven indkjøbt men Juryen var ræd for at folk ikke skulde like det. Foruden billedet havde jeg udstillet et par tegninger et hoved samt to smågutter fra tegneskolen, som jeg for gav Eilif Petersen da han var så rent forlibt i dem. L{ … }øchens malerier gjorde liden lykke dernede; de var sogar nær ikke kommet med og selv Krohg syntes de var kleine – men han er ligeså meget begavet for det. Krohg og Werenskjold ha{r}vde ypperlige ting og etHeyerdahl et gudommeligt studiehoved – næsten det b beste af altsammen dernede. – Når du skriver fortæl mig lidt Heyerdahl fra hans tidligere ophold dernede og om hvordan»
Munchmuseet, MM N 3511.   Brevutkast fra Edvard Munch til Bjarne Falk. Datert 1883. Se s. 4
«Nu er da udstillingen slut og med den forhåbentlig alt sludderet i aviserne Aftenposten, Morgenbladet og Dagen har som du vel har set været frygtelig grove mod os «yngste» men de har jo også fået svar på tiltale. Jeg for min part er svært fornøiet over den gode kritik  …  jeg fik af Werenskjold i Dagbladet, samt den af Gunnar Heiberg. Aubert er kommen kj hjem og har lovet at skrive i Aftenposten. Mi{ … }t billede var meget nær bleven indkjøbt men Juryen var ræd for at folk ikke skulde like det. Foruden billedet havde jeg udstillet et par tegninger et hoved samt to smågutter fra tegneskolen, som jeg for gav Eilif Petersen da han var så rent forlibt i dem. L{ … }øchens malerier gjorde liden lykke dernede; de var sogar nær ikke kommet med og selv Krohg syntes de var kleine – men han er ligeså meget begavet for det. Krohg og Werenskjold ha{r}vde ypperlige ting og etHeyerdahl et gudommeligt studiehoved – næsten det b beste af altsammen dernede. – Når du skriver fortæl mig lidt Heyerdahl fra hans tidligere ophold dernede og om hvordan»
Munchmuseet, MM N 3678.   Brevutkast fra Edvard Munch til Aase Nørregaard. Datert 1889. Se bl. 1v
«Nu skal jeg si dem hvem der bor her af berømte mænd og kvinder Det er Heyer{ … }dahlKrohg og frue (samt en meget nylig ankommen hr. Krohg der endnu ikke har fornavn. Fruen befinder sig efter omstændighederne vel) Ludvig Meyer med frue samt frøken Drefsen. Så hadde jeg nær glemt den store digter Bødtker den store dito Michelsen samt Dedichen.»
Riksarkivet, PA 1322 (PN 1072).   Brev fra Edvard Munch til Det Norske Studentersamfund. Datert 4.4.1889. Se s. 1
«En anbefaling fra Maleren Heyerdahl medfølger»
Statsarkivet i Oslo, PN 1308.   Brev fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 31.1.1895. Se s. 7
«Med hensyn til Heyerdahls erklæring om at billedet er raat skitseret og ufærdigt som»