Munchmuseet, MM K 1437

MM K 1437, Munchmuseet. Datert 22.11.1938. Brev fra Kunstnerforbundet, Fredrik Parelius, Ole Jonsrud, Per Rom.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Oslo, 22. november 1938.


KUNSTNERFORENINGEN
Telefoner:
Fredrik Parelius,
formann 45829.
Ole Jonsrud,
sekretær 48572.


    Herr
EDVARD MUNCH

Ekely.


    I anledning av Deres 75-årsdag den 12. desember vil
norske kunstnere gjerne på en eller annen måte få lov til å ut-
trykke sin hyldest for Dem og vise sin takknemlighet for alt hvad
De har gitt oss i Deres kunst.

    Kunstforeningens styre tillater sig derfor å nevne
dette for Dem og få Deres samtykke til å arrangere et fakkeltog,for
på denne enkle måte å gi alle unge kunstnere også anledning til å
være med.

    Det som vilde være det aller beste var om vi kunde møte
Dem nede i byen, f. eksp. på trappen utenfor Nasjonalgalleriet eller
på Nationaltheatrets balkong. Det siste vilde være å foretrekke
da plassen foran teatret muliggjør det tekninske arrangement ved en
slik plan. På denne måten kommer vi jo ikke til å legge så meget be-
slag på Dem personlig som man kanskje ellers måtte gjøre.

    Vi tenkte å la fakkeltoget komme inn fra en av sidegatene
til Karl Johansgaten eller Stortingsgaten – la toget gå rundt plassen
mellem Stortinget og Nationaltheatret – for så til slutt å samles
foran balkongen.

    Det er vårt håp at De ikke vil stille Dem uenig til denne
plan og er takknemlig for å høre fra Dem.

    
    I ærbødighet
Fredrik Parelius
formann.

Per Rom
Varaformann


Ole Jonsrud