Nationaltheatret

Teater. Oslo, Norge (Johanne Dybwads plass 1).

Les mer

Nationaltheatret er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 679.   Brev fra Axel Maurer.
«at låne mig din del til høsten. For det første fordi jeg i øieblikket er meget fattig. For det andet fordi jeg nu har skrevet et godt skuespil, som jeg utvilsomt skal tjene mange penge på. Nationalteatret skal opføre det tidlig på høsten.»
Munchmuseet, MM K 780.   Brev fra Fredrik Ramm, Anna Ramm.
«et budskap til mig, forsøker jeg at afføre mig migselv og gi’ mig kunstneren i vold.      Så glir der fra billedet over i min bevidsthed en forestilling, som jeg opfatter som en delagtiggjørelse i det som kunstneren drømte om, og vilde lægge ind i sit billede under fremstillingen. Er ikke sådant telepathi? Og så farver! Fra Deres siste store utstilling i Nationalgalleriet er der to billeder jeg idag, når somhelst kan trylle frem når jeg lukker øinene.»
Munchmuseet, MM K 1437.   Brev fra Kunstnerforbundet, Fredrik PareliusOle Jonsrud.
«Vi tenkte å la fakkeltoget komme inn fra en av sidegatene til Karl Johansgaten eller Stortingsgaten – la toget gå rundt plassen mellem Stortinget og Nationaltheatret – for så til slutt å samles foran balkongen.»
Munchmuseet, MM K 4439.   Brev fra Karen Bjølstad.
«ind i Statskassen, men dette der var jo for galt Forslag af Regjeringen, det gaar vel ind af sig selv, – her ville vel Modstanden blive for sver ud over hele Landet og Riket Indflydelse paa Valgene. – Det var vist uheldigt, at der ikke blev dannet en ny Regjering. – Det er jo saa rimelig at «Mændene» baade er nervøse og trætte, især Mikkelsen der havde alt Ansvaret. – Nei nu faar jeg slutte med Politikken, Du læser naturligvis selv, hvad her rører sig. – Du har vel ogsaa seet at vor gamle Bekjendt Otto Jensen er bleven Kirke- minister; og at man har villet fjerne Bjørn Bjørnsen fra National- theatret; – Det saa jo leit ud dette ogsaa, at der skulde i Mandens Fravær rodes om i hans Gjøremaal, – der burde da været et Opgjør med ham selv. –»
Munchmuseet, MM K 4549.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Har ikke Du faaet Brev fra Frøken Helene Gaarder med Af- skrifter af Attester til et Værk hun har skrevet, hun vilde have Dig til at levere Tegning til dette. Men nu, var hun hos os forleden og bad os sige Dig, at det kunne være bra bare om hun fik din Tilla- delse til at copiere den Tegning, som Du for et Par Aar siden solgte til hendes Broer Gudmund. Harriet Backer skulde da gjøre dette. – Mærkeligt nok, saa er det vist noget ved det, hun skriver, – for hun har faaet gode Anbefalinger Kritikker af Gamborg, Sarz Schandorf o.f. – selv har hun de største Forventninger, til Jul skal hun faa det opført paa Nationaltheatret siger hun. –»
Munchmuseet, MM K 5114.   Brev fra Karen Bjølstad.
«og Intelligensen er ogsaa med i Hyldest; og selv Castberg og Konow saa Inger straalende og nikkende til alle Sider da de, med de øvrige Medlemmer af Storthinget skulde til Slottet for at tage imod Kongen. – Gunnar Heiberg, som i sin Tale har kaldt Kongen for en «Dusinfyr», er kanske og revet med. –»
Munchmuseet, MM N 266.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se s. 4
«istedetfor en forstående og forstående Kvinde sender mig en hævnlysten fræk Kvinde med "store Krav" og diverse Elskere (nuværende Mand) – { … }Slig Kjæltring skal indtage Direktørplads ved Nationaltheateret – Skal hele hele Koblerhuset blive { … }engageret der»
Munchmuseet, MM N 436.   Brevutkast fra Edvard Munch til Fürst. Datert 1928–1930 . Se s. 1
«Planlagt attentat mot de fire messingmæn‹d› – Jeg som god borger af byen { … }må meddele følgende – Da jeg ved 11 tiden kom fra Nationaltheateret – og standset lidt så op til Bjørnsons statue – { … }blev jeg afbrudt af høirøstede stemmer – – Jeg blev opm{ … }ærksom på en {g}Gruppe af 3 mænd der førte en høirøstet tale – hvoraf jeg nogenlunde korekt forsøger at referere det væsentlige – – Det var efter skjøn en bekjendt maler med hulehat – en besynderlig blanding af Striletype – og kunstertype fra Stavanger og en nokså velkjendt type fra det mørke Oslo»