Munchmuseet, MM K 1447

MM K 1447, Munchmuseet. Datert 21.11.1915. Brev fra Hans A. Olsen, Nasjonalgalleriet.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Maleren \Moss/
    Edv. Munch
    Adr. Grimsrud
    \Poste restante/
    \Kjøbenhavn./
    Moss
    \Stockholm/    H. Olsen
Kunstmuseet


Chr 21/11-15

    Hr.
Munch


    Der ligger et
telegram til
dem hos vagtm.
Brandt paa Muse-
et.

    
    Høiagtet.
Hans Olsen.