Munchmuseet, MM K 1449

MM K 1449, Munchmuseet. Datert 23.05.1934. Brev fra Johan H. Langaard, Nasjonalgalleriet.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
NASJONALGALLERIET.

    
Oslo, 23 mai 1934.
    Komiteen for Vandreutstillingen har planlagt
en utstilling på 8 forskjellige steder i Telemark i juni måned. d å.
Utstillingen vil på basis av ca. 25 deltagende malere såvidt mulig
få karakteren av et tversnitt gjennem dagens norske kunst. For det
tilfelle De skulde ønske å delta med et billed, bedes De innsende dette
til Nasjonalgalleriet. Samtidig vil man være takknemlig for å få opgitt
forsikringssum samt året billedet er malt. Billedene vil ikke bli frem-
budt tilsalgs på utstillingen. Innlevering må skje innen den 27 ds.
Når fristen er så kort skyldes det, at det først nu har lykkedes komite-
en å sikre sakens økonomiske side, dels at det er om å gjøre å kunne av-
vikle utstillingen før høionnen begynner for alvor i Telemark.

    
    for Vandreutstillingen
Johan H. Langaard