Munchmuseet, MM K 1450

MM K 1450, Munchmuseet. Datert 15.01.1931. Brev fra Nasjonalgalleriet.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Maleren Edvard Munch ringte
mig op idag 10 minutter paa ½ 4 og bemyndiget mig
til aa meddele advokat Nørregaard at han – Edvard
Munch – var fornøiet med den ordning som fremgaar av
advokat Næsers brev til Nationalgalleriets raad paa
fru Krohgs vegne av 24. desember ifjor sammenholdt
med raadets beslutning av 10.d.m. Jeg er altsaa enig i
– sier Munch – at galleriet faar første-utgaven som
henger hos Nørregaard og at fru Krohg faar det som
nu er i galleriet.

    Nærværende er diktert av mig mens
jeg hadde Edvard Munch i telefonen og er ord for
ord oplest for ham. Han erklærer dette aa være rik-
tig. Jeg lovet aa sende ham avskrift av notatet
i posten idag.

    

15. januar 1931.

    John ‹Røer›

    Riktig referert