Munchmuseet, MM K 1453

MM K 1453, Munchmuseet. Datert 02.11.1935. Brev fra Johan H. Langaard, Nasjonalgalleriet.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
NASJONALGALLERIET

    
OSLO 2 nov.
1935
.    Herr Edvard Munch,


    To ord for å si at
jeg er tilbake i Oslo og
håper å høre fra Dem,
med det første. De fem
billeder vi sist så på
danner såvidt jeg kan se
en god samlet ophengning,
som i høi grad vil
prege utstillingen. Det var
den lyse utgave av Syk
pike, Selvportrettet, Modellen
med korslagte armer, Strand-
bredden og Pikene på broen

 

      

Det skulle i høi grad
glede mig om jeg fikk
lov å hente disse
billedene. I tilfelle vil De
kanskje være så snild å
bestemme hvad hvert
enkelt skal forsikres for.

    
    Med de beste hilsner
    Deres ærbødige
Johan H. Langaard