Munchmuseet, MM K 1460

MM K 1460, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Norske Grafikere.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

NORSKE GRAFIKERES medlemmer innbys til
åpningen av den britiske grafikkutstilling i
kunstforeningen onsdag ds kl: 12.
Likeledes innbys de til det foredrag (med
lysbilleder) som den kjente engelske kunst-
historiker og grafikksamler Mr. Campell
Dodgson
holder om britisk grafikk i
Universitetes gamle festsal mandag 20. ds.
kl. 20.

    Tirsdag 28 ds. kl. 20 i «trykkeriet»
kunst. hus er det medlemsmøte, som
medlemmene inntrengende opfordres å
møte opp til, da det dreier sig om
å nominere vår event. representant i
B. K. S.

    
    NORSKE GRAFIKERES
STYRE