Munchmuseet, MM K 1515

MM K 1515, Munchmuseet. Datert 18.06.1909. Brev fra Emanuel Goldstein.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
[Red.: ]


           

    
    \Til/
    \Maleren/
    Hr. Edvard Munch
    \Ridder af St. Olavs Ordenen/
    »Skrubben«
    Kragerø
    Norge
    \(Pr Bergen)/


    
Adresse: Taarbæk    Kære Munch
       Papirhandler
Levisohn
vil gerne gøre Dit
Navn udødeligt ved at levere
Carton til dine Mesterverker.
Han sender dig Prøver.
Ellers alt vel. Familien
hilser.

    
    Hilsen
    din
Emanuel Goldstein