Munchmuseet, MM K 1527

MM K 1527, Munchmuseet. Datert 16.04.1915. Brev fra Emanuel Goldstein.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
[Red.: ]


           

    
    Maleren
    Edvard Munch
    Moss
    Norge    
København d 16/4 15
    Kristaniagade N° 4    Kære Munch!


    – Den første Maj skal
jeg sende dig et Afdrag!
Maleriet er jeg glad for,
fordi det giver mig tillige
lidt Alrune-Stemning. –
Af dine Gravyrer vilde jeg endnu
gærne en Gang have: »Kys« –
(de nøgne Figurer) – »Vampyren«
og de to Kvinder og Skelettet.

    Kommer du snart herned?  Din Ven
Goldstein