Munchmuseet, MM K 1549

MM K 1549, Munchmuseet. Datert 03.08.1927. Brev fra L. Y. Frölund.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Glostrup, Danmark 3/8 27.    Maleren, Hr. Edv. Munch.


    Skønt jeg Dem ubekendt, tillader jeg
mig at skrive dette Brev, ligesom jeg ogsaa har
sendt et Par Ord til Maleren Arne Lofthus, som i
disse Dage opholder sig i Oslo, og som jeg per-
sonlig kender. –

    I Juni Md. købte jeg i en Antikvitetsforr. i
København en Tegning i Sortkridt og Blyant, og
genkendte Billedet som Selvportræt af Hr. Munch.
For at være sikker i min Sag, at Tegningen at var
udført af Dem, henvendte jeg mig paa Kunstmusæet
og hos Direktør Carl Madsen Privat; og begge Steder
sagde De, at jeg burde sende det til National-
galleriet
i Oslo, ligesom jeg ogsaa henvendte mig
til Redaktøren af »Samleren« Hr Alexander Fugl, som
ønskede, – at Hr. Munch skulde signere Billedet. Da
Tegningen er afsendt d 29 Juni, og jeg endnu intet
har hørt, er jeg, som af Naturen er meget nervøs,
blevet urolig; og tilleg i 18 Aar har samlet 70
gode Billeder – ved Flid- og Sparsommelighed – paa Grundlag

 

      

af min store Kunstinteresse. Dersom Galleriet har
henvendt sig til Dem angaaende Tegningen beder jeg høfligst
Dem sende mig et Par Ord.

    
    Ærbødigst
    L. J. Frølund
Trafikassistent, Glostrup.
Danmark.