Munchmuseet, MM K 1653

MM K 1653, Munchmuseet. Datert 30.01.1929. Brev fra Tor Hedberg, Thielska Galleriet.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Thielska Galleriet

    
30/1 –29.    Käre vän!


    Den målare som gjorde en framställning
om att få kopiera «Det sjuka barnet» och som
jag hänvisade till dig, har sedan icke låtit
höra av sig. – Skulle han komma har han således
ditt tillstånd, på villkor att målningens egenskap
av kopia tydligt och outplånligt angives?

    – Det var roligt höra litet av dig och än
roligare skulle det vara att råkas. Jag kunde
icke komma på din stora utställning i Oslo,
men hoppas den kommer hit. – Men dessförinnan
du själv. – Thielska galleriet är nu verkligen
värdt att återse. – Och din människoskygghet
skall respekteras.

    
    Vännen
Tor Hedberg.