Tor Hedberg

Tor Harald Hedberg (1862–1931)
Svensk forfatter, dramatiker. Portrettert av Munch.

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Tor Hedberg

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 2265.    Brevutkast. Ikke datert.
«Tusind tak for boken som»

Brev fra Tor Hedberg til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 9 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1646.   Brev. Datert 19.06.1910. 
«Tack för den ståtliga och mycket välkomna gåfvan! – Det gladde mig mycket att se mig ihåg- kommen på detta sätt.» 
Munchmuseet, MM K 1647.   Brev. Datert 26.11.1912. 
«Mitt bäste tack för lito- grafierna, som varo mycket välkomna, – så väl mitt som jag tycker står sig förträff- ligt som ditt, som jag finner särskildt intressant som ljus- experiment. – Jag har ännu icke kunnat komma ifrån till Göteborg, men hoppas det inte är för sent än. Hur länge varar utställningen? Än en gång – tack!» 
Munchmuseet, MM K 1648.   Brev. Datert 26.02.1913. 
«Först och främst tack för ditt själfporträtt som jag var och hämtade i går och som jag är mycket glad få införlifva med mina samlingar som vängåfva af konstnären. Och det är väl bland dina yppersta grafiska saker. – Hvad så Löf- berg beträffer tror jag icke, du har några skäl att vara orolig. Först och främst behöver han ju lokalen ända till Juli» 
Munchmuseet, MM K 1649.   Brev. Datert 14.03.1913. 
«En dr. Jonny Roosvall, som sett din utställning i Kristiania, vill försöke samla pengar för att köpa ett af dina porträtt och skänka Nationalmuseum. Till den ändan hafva Museiintendenten Larström, Richard Bergh och jag undertecknat en inbjudan. Nu har jag lofvat fråga dig, om du dels» 
Munchmuseet, MM K 1650.   Brev. Datert 04.08.1922. 
«Jag har haft ett besök af den schweiziske legationssekreteraren i Stockholm och Kristiania, dr Blocker, som bedt mig hos dig förmedla en framställan om din utställnings överflyttning till Basel under höstens lopp. – Jag sänder dig en afskrift af brevet till honom, varaf du kan närmare se anbudets innebörd. – Låter det» 
Munchmuseet, MM K 1651.   Brev. Datert 27.11.1928. 
«Tack för brevet och för ditt vänliga löfte att hjälpa oss med den beramade utställningen. Jag hoppas att du utan allt för stora svårigheter skall kunna samla hop nödigt material. – Om så skulle behövas är Intendent Hoppe, som skall anordna den, villig att komma till Oslo och hjälpa till. Kanske något kan fås från Nationalgalleriet. Det är meningen att utställningen skall öppnas på nyåret, men materialet får nog vara museet tillhanda före Jul.» 
Munchmuseet, MM K 1652.   Brev. Datert 13.12.1928. 
«Tack för brev och meddelanden! – Utställningen beräknas kunna öppnas omkring d. 10. Januari –29, och Intendent Hoppe tror sig kunna komma till Oslo de första dagarne på nyåret, för att närmare samråda» 
Munchmuseet, MM K 1653.   Brev. Datert 30.01.1929. 
«Den målare som gjorde en framställning om att få kopiera «Det sjuka barnet» och som jag hänvisade till dig, har sedan icke låtit höra av sig. – Skulle han komma har han således ditt tillstånd, på villkor att målningens egenskap av kopia tydligt och outplånligt angives?» 
Munchmuseet, MM K 1654.   Brev. Datert 01.01.1931. 
« Edv. Munch Skøyen Oslo.» 

Tor Hedberg er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1134.   Brev fra Jens Thiis. Datert 23.08.1905. Se s. 4
«på – det som jeg foreslog – en nyere Munch. Jeg var tilstede da billedet kom – Tor Hedberg og jeg. Vi var alle meget henrykt over det, og jeg vil si, havde jeg kjendt billedet på forhånd, havde jeg neppe ladt det uden videre gå til Sverige. Det er jo ubetinget et ypperligt museums- stykke fra din ældre tid. Men jeg er alligevel glad, at det kom på så gode hænder og i det bedste selskab. At Thiel senere vilde bestille noget nyt af dig – det forstod jeg straks. Men at han vilde være så rask med at gjøre det, overrasker mig glædelig. For han har anvendt ca. 30000 på indkjøb iår. »
Munchmuseet, MM K 1706.   Brev fra Ernest Thiel. Ikke datert. Se s. 2
«värre och värre. Jag får aldrig en lugn stund. Hedberg är i Paris sedan nyåret. Jag satt just och läste ‹livsjående› urklipp, hvaraf synes, att du ingenlunda är bortglömd. Min hustru mår utmärkt och helsar hjertligst.»
Munchmuseet, MM K 1708.   Brev fra Ernest Thiel. Ikke datert. Se s. 2
«hit för att dryfta frågan. Tor Hedberg är hemma nu igen och vi kunne kanske hjelpa dig. – Men se först och främst till att du blir fullständigt frisk och lefnadsglad.»
Munchmuseet, MM K 1725.   Brev fra Ernest Thiel. Datert 19.06.1906. Se s. 2
« Hjertligaste helsningar från min hustru. Tor Hedberg hade nylien en lång artikel om Er i Svenska Dagbl.»
Munchmuseet, MM K 1731.   Brev fra Ernest Thiel. Datert 24.07.1907. Se s. 2
«öfertager den gamla taflan, dels befrias från all redovisningsskyldighet rörande de två Nietzschepor- trätten. Vidare bör du angifva det belopp, som du ytterligare har att lyfta för dina taflor, samt ti- den för betalningens erläggande. Ena vi oss härom, så vore frågan klarerad, och skulle jag då få hit alltsammans omedelbart efter utställningen i september. – Vi må bra och glädja oss dagligen åt att slippa vara »landet« i detta gemena vinterväder. Hedberg hålls ute i skärgården, der han fryder som en hund och Jansson målar noket och svär öfver vädret.»
Munchmuseet, MM K 1734.   Brev fra Signe Thiel. Datert 07.09.1910. Se s. 3
«Våra gemensamma vänner ser jag sällan; Cederström flyger, Tor Hed- berg är chef för Dram. teatern»
Munchmuseet, MM K 4442.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.06.1906. Se s. 2
«ligeoverfor sine Elever. – Men saa blev det da heldigvis stanset, da Frk Dr. Regine Stang raadet Inger til øieblikkelig at holde op. – Nu sparer hun Stemmen sin, saameget som mulig holder hun sig taus; – og derved blander hun sig ikke med Folk her. Vi holder os derfor udenfor Badetrafikken. – Fra Kjøkkenvinduerne seer vi flagrende Damer farende forbi. – Vi har det deiligt med Grønsager; – og lever meget paa Fisk. –      Nu har vi læst Tor Hedbergs Artikel, SamlagetLarsen sendte os den svenske Avis, hvor den staar. – Den er storartet, – hvor det maatte være godt for Dig – og at nettop at det Svenska Dagbladet, bragte Morgenbladet til at tage det op om ikke i sin Helhed, saa dog det vigtigste. –»
Munchmuseet, MM K 4450.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.12.1906. Se s. 3
«Bestilling fra Thiel! det maa være interesant at komme til Sverige, og see paa nært Hold, hvorledes de taer det, – og saa har Du \gode/ Venner der. Tor Hedberg skrev en storartet Artikel om Dig. –      Svenskerne har godt Syn paa Snobberiet her, og kommer med treffende Bemærkninger. –»
Munchmuseet, MM N 2271.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ragnar Hoppe. Datert 1929–1930. Se s. 4
«Det kunde hænde jeg en dag kunde ta en lynvisit til Stockholm – reise en nat og reise tilbage en annen nat – Jeg vilde da blot kunne hilse på Dem og Tor Hedberg – En annen gang kan jeg kanske kunne greie at hilse på noen af mine andre gode venner – Det er underli for mig at De netop nu har op drøftet det sjælelige ‹uti› min kunst – nu jeg netop er ifærd med at ordne mine mange optegnelser – Muligvis det blot blir dermed – og at de{t}r  …  vil komme gravurer ud heraf – Kan { … }jeg få se hva { … }De har foredraget?»
Munchmuseet, MM N 2272.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ragnar Hoppe. Datert 1928–1929. Se s. 3
«Krakket i Berlin begyndte man at forstå mig og være god mot mig – og omkring 1904 kom Tor Hedberg, { … }prins Eugen, ThielFåhræus og andre med { … }store inkjøb – \og sin elskværdighed/»
Munchmuseet, MM N 2295.   Brevutkast fra Edvard Munch til Albert Kollmann. Datert 1906–1907. Se s. 3
«Tor Hedberg hat in»
Munchmuseet, MM N 2295.   Brevutkast fra Edvard Munch til Albert Kollmann. Datert 1906–1907. Se s. 4
«Svenska Dagbladet (Tor Hedberg ist der bekannteste schwedische Kunstkritiker) ein sehr lange und ausgezeichnete Kritik geschrieben – uber meine Ausstellung bei Schulte»
Munchmuseet, MM N 2522.   Brev fra Edvard Munch til Ernest Thiel. Datert 10.5.1908. Se bl. 1v
«mange hilsener til Dig og Fruen og til T{ … }or Hedberg – hvis han er i Rom …  skriver i  …  er i War …  til viden –  …  på Tilbage … »
Munchmuseet, MM N 2523.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ernest Thiel. Datert 1907–1908. Se bl. 1v
«Hør Du – {jeg}Den prægtige Tor Hedberg syntes og mange andre og synes vel jeg { … }en tvær og umulig Mand at være sammen med – Forhåbentlig forstod { … }De vel at jeg var syg – og at Jeg måtte hele Tiden bare gå med en Tanke – ikke at blive gælen – og { … }havde jeg ikke h …  altid vært lidt gælen var vel osså Forstanden røket med – Og sandeli havde jeg blit gælen hvis Dman jeg ikke  …  havde solgt så godt – Det var en ordentlig ‹Tag› jeg fik af Dig – men»
Munchmuseet, MM N 2526.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ernest Thiel. Datert 1906. Se s. 1
«I al Hast sender jeg min Tak for de tilsendte 200 Mrks og for «Svenska Dagbladet»    Tor Hedbergs Artikel glædet mig meget {og}– Dennegang vilde jeg blot melde Dem at de Billeder sendes pr. Ilgods imorgen –»
Munchmuseet, MM N 2529.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ernest Thiel. Datert 1907. Se s. 2
«
Mange Hilsener til Eder {,}og Tor Hedberg og andre Venner»
Munchmuseet, MM N 3327.   Brev fra Edvard Munch til Helge Bäckström, Ragnhild Bäckström. Datert 16.8.1907. Se s. 3
«Hils såmeget Dig selv; Helge Backstrom og Fru Lind og ikke at forglemme den hyggelige Tor Hedberg»