Munchmuseet, MM K 1670

MM K 1670, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Bror Hvistendahl.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Käre Edvard Munch.


    Med stor tack för Eder stora
vänlighet mot mig sändes
härmed de hjärtligaste lyck-
önskningar på 70-års dagen.

    Samtidigt skickar jag Eder
en »skiss« av mitt arbete på
Dovre och här i Fysiologiska
Institutet
. Om denna nya
teori för sockernedbrytningen
är riktig motsvarar »skissen«
ett av Edra mindre arbeten
före genombrottet i Tyskland.

    
    Eder mycket tillgivne
Bror Hvistendahl.