Munchmuseet, MM K 1671

MM K 1671, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Bror Hvistendahl.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Nord-Koster
pr. Strömstad    Käre Edvard Munch!


    Sedan jag efter min något »sturm-
und-drang« artade Köpenhamnsvistelse
i viss mån förvisats (!) ur Danmark
reste jag upp till Stockholm. Trots
att mina teorier fått det allra bästa
mottagande både av Tysklands och
Hollands främste forskare (Willstätter och
Laqueur) vore de svenska biokemister-
na fortfarande lika ointresserade.
I mitten av juli (1934) luffade jag med
tillhjälp av diverse lastbilar till Oslo
och drog sedan upp till Dovre där
jag bodde med min mor och några
kamrater på Grönbakken (nära Kongs-
vold). Här omarbetade jag min jäsning-
teori så att diverse formella brister
avskaffades. Under hösten samt början
av våren fortsatte jag mina studier i
Köln, där jag bodde hos norska
släktingar. Reste i april till Stockholm

 

      

Då jag nu inte en gång fick hålla före-
drag i kemiska föreningen inlämnade
jag den nu tryckta avhandlingen till
offentlig granskning. Trots »de lärdes«
varningar disputerade jag 18 maj 35.
Prof. Langlet från Göteborg var min
försvarsopponent. På grund av diverse
detaljer lyckades de sakkunnige
dock underkänna den. Detta är första
gången som en försvarad naturveten-
skaplig avh. i Sverige underkännts.
Jag »hämtar« mig nu till nya »strider«
här. Koster är en underbar ö. Bor i
ett stort gammalt hus med min
broder målaren (Carsten Hvistendahl).
Nu äro alla pensionat stängda, men
om Ni skulle passera och se alla
de praktfulla motiv, som finnes
här så ha vi ett gästrum.
Jag lagar själv maten!

    
    Eder tillgivne
Bror Hvistendahl