Munchmuseet, MM K 1696

MM K 1696, Munchmuseet. Datert 04.07.1896. Brev fra August Strindberg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Monsieur Edvard Munch.
    32 rue de la Santé.
    EV Kommentar

 

      

    I går underrättelse från
Berlin att han är häktäd
för fosterfördrifning med död-
lig utgång för modren och
barnet.

    Men läste i mitt blad att
Vårs Kung ätit middag
hos gubben Bäckström, så
nu slipper han väl løs
snart!

    Altså ingen blague, åt-
minstone!

    
    Aug‹Sg›.