Munchmuseet, MM K 1779

MM K 1779, Munchmuseet. Datert 06.02.1907. Brev fra Frederick Delius.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Herrn Edvard Munch
    Kunstmaler
    Hotel Hapsburger Hof
    Am Anhalter Bahnhof

 

      
    
49 Neue Winterfeld Str. Mittwoch
4 Treppen    Lieber Freund.
 Komme doch
zu uns Heute Abend 8 ½ –
9 Uhr. Ein Paar Freunde
kommen u.a. Bruno Cassirer.
Butterbröde, Wein, Bier etc.
Wird mich riesig freuen dich
wieder zu sehen!
  Herzlichst
    Fr. Delius