Munchmuseet, MM K 1783

MM K 1783, Munchmuseet. Datert 23.09.1920. Brev fra Frederick Delius.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Grez sur Loing
Seine & Marne
23.9.1920    Kjære Munch,


    Jeg skrev
til Jappe Nilssen
og bad ham, ad
naar han ikke
kunde faar 28000
Kroner for min
Gauguin, ad sende
Billedet til
    Hr Marchant
    Gopil Gallery
    5 Lower Regent Str
    London.

    Det er vel en Maa-

 

      

ned’s Tid eller 6
Uger siden jeg skrev
og saa har jeg
telegraferet og
fik ingen svaar.
Jeg frygter derfor
at han ikke fik
b har faaet \min/ brev.
Vil Du vaer saa
snild, Kjaere Munch,
og undersøke Saken
og skriv mig der-
om.

    Naar kommer Du
ned og besøker os
her?

    
    Vi begge sende
Dig vore varmeste

 

      

    
    
    hilsener
    Din ven
Frederick Delius