Munchmuseet, MM K 1787

MM K 1787, Munchmuseet. Datert 05.09.1922. Brev fra Jelka Delius.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Edvard Munch
    Villa Ekely
    Skoien
    pr Kristiania

 

      
    
    Lieber Freund,
 Wir reisen
Morgen‚ Donnerstag von
hier nach Kristiania
Victoria Hotel, wo wir
Freitag sein werden u.
reisen Samstag gegen
Mittag mit Condor
nach Hamburg. Soll-
ten Sie in die Stadt
kommen, so würden
wir uns so sehr freu-
en Sie zu sehen. Ich
muss natürl. auf
die Consulate etc.
aber Delius bleibt wohl
im Hotel, bitte erst tele-
fonieren!

    
    Tak for sidst!
Herzl.
 Ihre
Jelka Delius


Lesjaskog 5. Sept
1922