Munchmuseet, MM K 1900

MM K 1900, Munchmuseet. Datert 23.02.1899. Brev fra William Molard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Paris, le 23 fevriér 1899    Kjære Ven,


    Jeg ved at Du venter mit Svar
med Utålmodighed, her har
Du det endeligen:

    1o Lemercier har modtaget
dine 30 francs – nu skylder
Du dem blot 16 f. og nogle centimer.
Dine Stene, for at ikke sige
Øjnestene ere i god Behold

    2o det hôtel hvor Du har boet

 

      

på Hjørnet af Boulevard
Saint-Germain er beliggende
rue de Seine nummer
66 og ikke 60 som Du
troede. Værtens navn er
m. Duprat ifald han
ikke har overladt sin Forretning
til sin Svoger som hedder
Dupoirier, om jeg husker ret, men
det kan jeg ikke sværge paa.

    Idag har vi alle været ude
for at se på Presidentens Begra-
velse som foregik i al Stilhed

 

      

uden det Væsen og det Støj som
monarkisterne og Bonapartisterne
havde håbet, thi Regjeringen
havde taget strænge Forholds-
regler.

    Jeg er meget glad at høre at
Du har solgt til Nationalgal-
leriet
så Du kan tage en Tur
hid over Berlin, jeg venter til
Du kommer for at tale om mine
egne Sager. Kun et vil jeg
sige at jeg ingen Opførelse har
havt af noget og ikke nærer
jeg noget stort Håb at høre

 

      

mig så snart.
    Senere kanske når alle De som
har Relationer ikke længer har
noget at give, og man er bleven
træt af at altid høre Copier
af Wagner.

    Ida og Judith hilser Dig
venligt og jeg med

    Underett mig om når Du
omtrent tænker komme hid
til Paris hos m. Duprat,
66 rue de Seine.

    
    Molard


    6, rue Vercingétorix.