Munchmuseet, MM K 1938

MM K 1938, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Serge Diaghilew.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Mon cher Munch


    J’ai vu une de vos plus belles
oeuvres „la fille malade”
chez Olaf Schou. Je tiens
absolument de l’avoir. Olaf
Schou m’a dit qu’il n’aime-
rait pat de l’envoyer a des
expositions, mais si vous le
demandez, je croix bien
qu’il voudra  …  vous le
permettre. Faites le donc
et donnez moi la reponse
à mon adresse à Petersbourg –
45 Liteinaia.

    
    Tout à vous
Serge Diaghilew