Munchmuseet, MM K 2072

MM K 2072, Munchmuseet. Datert 14.02.1895. Brev fra Eberhard von Bodenhausen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Herrn Maler Munch
    Berlin \N./ W.
    Mittelstrasse 47.

 

      

    Ich komme Sonnabend nach
Berlin und würde mich freuen,
wenn mein Bild bis dahin bei
Amsler wäre. Ich freue mich,
dass es mir gelungen ist, Ihnen
Graf Kessler zu besorgen.

    
    Besten Gruss
    Bodenhausen